Nyt katalog viser 20 veje til mere naturpleje

24-04-2015

NaturErhvervstyrelsen, Landbrug & Fødevarer og Naturstyrelsen er klar med et nyt katalog, der løser nogle af de udfordringer, lodsejere møder, når de vil pleje værdifulde naturarealer.

Græsning. Kvæg er nogle af Danmarks bedste naturplejere. Foto: Annita Svendsen.

NaturErhvervstyrelsen, Landbrug & Fødevarer og Naturstyrelsen vil gøre det enklere og mere rentabelt for landmænd at sætte kreaturer ud for at pleje naturen. Derfor har styrelserne og landbrugsorganisationen sammen fundet 20 veje, der kan gøre det mere attraktivt for flere landmænd at lave naturpleje på græsningsarealer med høj naturværdi. Det skal blandt andet ske gennem mere gennemskuelige regler og højere tilskud.

I takt med landbrugets udvikling har det ofte ikke kunnet betale sig for lodsejere at afgræsse eller tage høslæt på ekstensive græsarealer. Det skyldes eksempelvis, at økonomien ikke hænger sammen, arealerne er for små, ligger for langt fra bedriften eller ikke giver nok foder til dyrene.

Dermed får nogle værdifulde naturarealer ikke den pleje, der er behov for, og så risikerer sjældne orkideer at blive overskygget af buske og krat, mens sommerfugles, agerhøns’ og salamanderes levesteder er i fare for at forsvinde.

Naturpleje som driftsgren

Den udvikling skal det nye katalog ”Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever” være med til at forebygge.

- Mange landmænd gør i dag en stor indsats for at passe på den helt særlige natur, vi har, og mange vil gerne gøre mere. Vi skal i højere grad arbejde med at udvikle naturpleje som en driftsgren, for det vil gavne både landbruget, naturen og vores mange truede og sjældne dyr og planter, siger skovrider Jesper Blom-Hansen, Naturstyrelsen i Vendsyssel.

Nye tiltag er allerede sat i værk

I NaturErhvervstyrelsen har man allerede udrullet en væsentlig del af katalogets tiltag, så landmænd kan benytte de nye muligheder i forbindelse med årets ansøgning om landbrugsstøtte og landdistriktsstøtte.

- Vi har sørget for, at landmanden får højere tilskud til afgræsning af arealer, hvor han ikke kan få den almindelige hektarstøtte. Samtidig er der mere fleksibilitet i reglerne, og vi har lempet sanktioner, hvis en landmand overtræder reglerne. Det er forhåbentligt et stort skridt på vejen mod at få flere landmænd til at lave naturpleje på arealer med høj naturværdi, og vi kan allerede nu sige, at interessen for de nye tilskudsmuligheder er stor, siger enhedschef Steen Bonde fra NaturErhvervstyrelsen.

Løsningerne i kataloget spænder bredt og rummer helt konkrete tiltag, som at det er blevet muligt at tilskudsfodre kalve under tilskudsordningen til afgræsning, men også tiltag som har fokus på at styrke fortællingen og fagligheden omkring ekstensiv naturpleje og de udfordringer, der ligger i naturpleje af forskellige naturtyper.

Landmænd som naturforvaltere

I Landbrug & Fødevarer har man længe haft fokus på naturpleje.

- Det er rigtig godt, at der kommer fokus på området. Det har vi arbejdet for længe, og det er vigtigt, at arbejdet nu bliver fulgt op med konkrete initiativer, så naturpleje for alvor kan blive en driftsgren. Landmændene er nogle af vores største naturforvaltere, og derfor er det helt afgørende, at det i langt større grad gøres attraktivt at eje og pleje naturen – også i de tilfælde, hvor det sker side om side med en intensiv landbrugsproduktion, siger Vand & Natur-politisk chef Anders Panum Jensen fra Landbrug & Fødevarer.

På flere områder arbejder styrelserne og Landbrug & Fødevarer videre med katalogets anbefalinger for at finde nye konkrete og enkle løsninger, så blandt andet flere dyr kan komme i spil og udføre naturpleje.

Læs kataloget: ”Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodejere og dyreholdere oplever” 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Jesper Blom-Hansen

Skovrider
Naturstyrelsen i Vendsyssel

Pressetelefonen i NaturErhvervstyrelsen

Anders Panum Jensen

Vand- & naturpolitisk Chef
Landbrug & Fødevarer