Kræsen orkidé viser vej til supernatur

17-04-2015

Danske forskere har fundet frem til en stribe gode naturområder, der kan tilfredsstille den kræsne orkidé mygblomst.

Kræsen. Mygblomst vokser kun få steder i Danmark. Grafik: Naturstyrelsen.

15 steder i landet findes ekstraordinært rene moser med kildevæld. Her vil den kræsne mygblomst kunne trives, hvis et frø fra den lille orkidé lander og spirer. Det gælder blandet andet ved Arreskov Sø ved Faaborg, på Grenen ved Skagen, i Gøderup Mose nær Roskilde og ved Stubberup Vad ved Rold Skov. 

Observationerne stammer fra en ny undersøgelse fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Naturstyrelsen, der har vurderet alle moser med kildevæld – såkaldte rigkær - der indgår i det nationale overvågningsprogram NOVANA.

- Der er bestemt basis for, at mygblomsten får flere levesteder i Danmark, end den har i dag. Men det kræver selvfølgelig, at vi bliver ved med at passe godt på de moser, der har mygblomstklasse, og som er de mest sandsynlige fremtidige voksesteder, siger skovrider Søren Kirk Strandgaard fra Naturstyrelsen på Fyn.

Det er især vigtigt, at grundvandet i mosen er rent og strømmer frem i rigelige mængder. Derudover trives mygblomsten godt, når kvæggræsning holder vegetationen lav.

Mygblomstens levesteder hører til de mest artsrige i Norden. Den vokser næsten altid med andre botaniske seværdigheder som sumphullæbe og mosserne grøn krumblad og guldstjernemos. 

Den sjældne orkidé kan kendes på de to store, kraftige, grønne blade og de små, gulgrønne blomster. Mygblmst bliver op til 20 cm høj og stiller store krav til sine levesteder. I dag vokser den kun 21 steder i Danmark. 

Læs mere om mygblomst i artsleksikonet

 

Fakta:

Her er de mest sandsynlige fremtidige voksesteder for mygblomst:

Torsø nord- og vestbred ved Jyderup, Grenen ved Skagen, Gøderup Mose ved Roskilde, Vasby Mose ved Faaborg, Selsø Sø ved Roskilde Fjord, Udby Vig ved Lammefjorden, Stubberup Vad ved Rold Skov, Kær ved Diesebjerg ved Fårevejle, Gammellung på Langeland, Kærgård Mose på Bornholm, Hvalsøskovene ved Roskilde, Tissø Nordbred i Vestsjælland, Arreskov Sø ved Faaborg, Egernæs i Vestsjælland, Ølene på Bornholm, Nymindestrømmen ved Ringkøbing Fjord.

Undersøgelsen af mygblomst bygger på studier af otte af mygblomstens nuværende levesteder og på data fra det nationale overvågningsprogram NOVANA.

Undersøgelsen er finansieret af EU's LIFE Fond.

Læs rapport om mygblomst 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.