Tørre marker bliver til våde enge

24-04-2015

Ny tilskudsordning skal reducere landbrug på våd jord, så der med tiden kan blive spændende natur.

Sjap. Lavtliggende landbrugsjord kan blive til fugtig natur. Foto. Mogens Humlekrog Greve.

Danmark vil snart få nye, våde enge, endda på steder, hvor der i dag bare er sumpet landbrugsjord. Det drejer sig om marker langs vandløb, i lavninger og moser, som i dag kun kan dyrkes efter en grundig dræning og afvanding. Nu kan landmanden i stedet vælge at indstille dræningen, og lade jorden sumpe til.

Det er ideen bag en ny tilskudsordning, der skal kompensere landmænd, der vil lade såkaldte lavbundsjorder ligge – så de med tiden kan udvikle sig til våde, blomstrende enge. Naturstyrelsen vil i de næste tre år bevilge i alt 165 millioner kroner til denne type projekter. Målet er 2500 hektar ny natur.

Resultatet bliver ikke kun våde enge, men også en beskyttelse af vandmiljøet og færre drivhusgasser. Det skyldes, at jorderne binder både kvælstof og kulstof, som ellers afgives, når landmanden dræner og pløjer jorden. Det forventes, at udtagning af lavbundsjorder vil binde 33.000 tons drivhusgasser årligt.

Tilskuddet skal dække landmandens tab og udgifter til lukning af dræn og grøfter. EU's landdistriktsprogram betaler cirka 100 millioner kroner, mens staten betaler det resterende beløb. Ordningen administreres af Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen. Man kan søge tilskud fra i dag.

Læs mere om tilskudsordningen 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.