Hvad er urørt skov?

16-12-2015

Naturstyrelsen ønsker større klarhed over definitionerne, så alle ved, hvad man taler om i debatten om mere biodiversitet i de danske skove.

Debatten om, hvordan man får mere biodiversitet i statens skove, er ofte præget af, at fagfolk argumenterer ud fra forskellige definitioner på afgørende begreber - ikke mindst begrebet ”urørt skov”.

Nogle forstår urørt skov som et område, der er uberørt af menneskehånd, mens andre har den opfattelse, at det alene betyder stop for kommerciel udnyttelse af skoven. I mellem de to yderpunkter er der en række forskellige driftsformer, hvor man mere eller mindre aktivt kan forsøge at styrke biodiversiteten.

Naturstyrelsen vil nu forsøge at stoppe begrebsforvirringen, så debatten kan blive mere fokuseret på, hvordan man opnår bedre biodiversitet.

Naturstyrelsen har derfor i første omgang bedt Skovrådet om hjælp til at finde fælles definitioner på de virkemidler, der findes for at forbedre biodiversiteten i skov – med og uden kommerciel drift.

I Skovrådet sidder ud over Naturstyrelsen: Dansk Skovforening, HedeDanmark, Danske Træindustrier, Skovdyrkerne, Danmarks Naturfredningsforening, Verdens Skove, WWF, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Kommunernes Landsforening, Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.