Mosehornugler jager på flyvestation

21-12-2015

Først da Flyvestation Værløse blev nedlagt, opdagede fuglekendere de sjældne mosehornugler.

Sjældenhed. Mosehornuglen flyver nær en gammel F16-hangar. Foto: NST.

Fire sjældne mosehornugler er flyttet ind på Flyvestation Værløse nord for København. Mosehornuglen er aktiv om dagen, og den er derfor langt nemmere at få øje på end de flest andre ugler, der kun jager om natten. Kun ét andet sted på Sjælland, ved Ølsemagle Revle i Køge Bugt, kan man se mosehornugler.

- Der er gode chancer for at se uglerne, når de jager mus og mosegrise i lav flugt over engene.  Uglerne ligner store rovfugle med brede vinger, men det store flade uglehoved og den helt lydløse flugt afslører, at det her er noget helt andet, siger naturvejleder Stephan Springborg fra Naturstyrelsen i Østsjælland.

Chancen for at se mosehornuglen er størst, når uglerne begynder at jage en time før skumring. Vælg en stille aften uden meget vind og regn og bliv helst på veje og stier, så ugler og andre dyr bliver forstyrret mindst muligt. Medbring gerne en kikkert.

Hvis vinteren bliver ved med at være mild, bliver uglerne formentligt på flyvestationen frem til marts, hvor de trækker nordpå til yngleområder i Norge og Sverige.

Mosehornugler er især udbredt i fjeldområder i Skandinavien, men om vinteren trækker mange mosehornugler sydpå, og Ringkøbing Fjord og Tøndermarsken er vigtige overvintringsområder for mosehornuglen. På Sjælland kender man kun to steder, hvor mosehornuglen opholder sig om vinteren.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.