Nye planer skal beskytte mod oversvømmelser

21-12-2015

Naturstyrelsen og Kystdirektoratet offentliggør i dag kommunernes risikostyringsplaner, som skal sikre miljø, kulturarv og borgeres og virksomheders værdier mod oversvømmelser.

Klimasikring. Nye risikostyringsplaner skal sikre Danmark mod oversvømmelser. Foto: Per Sørensen.

Hvornår skal nybyggerier have forhøjet soklen? Hvor kan man bygge nye byområder, der ligger under havets overflade, og hvordan beskytter man bedst værdifuld kulturarv?

Det kan man få svar på i 20 kommunale risikostyringsplaner, der nu ligger klar på Naturstyrelsens og Kystdirektoratets hjemmesider.

De 20 planer er samlet i to risikostyringsplaner på vanddistriktsniveau – en for Jylland og Fyn og en for Sjælland. Naturstyrelsen og Kystdirektoratet har tidligere foretaget risikoscreeninger og udpeget 10 risikoområder og efterfølgende stillet blandt andet oversvømmelseskort og data til rådighed for de berørte kommuner, der har ansvaret for at lave lokale risikostyringsplaner.

Planerne beskriver, hvilke tiltag kommunerne kan sætte i gang for at forhindre store ødelæggelser i forbindelse med katastrofale oversvømmelser, der kan ramme hvert 20 år, en gang i hvert århundrede eller som en 1000 års-hændelse. Tiltagene kan være for eksempel bedre varslingssystemer til borgere, bygning af diger i en fjord eller en bugt, sikring af renseanlæg og spredning af forurening fra virksomheder.

Risikostyringsplanenerne har været i et halvt års høring i kommunerne, før de blev vedtaget af kommunalbestyrelserne. Planerne er udarbejdet for at opfylde EU’s oversvømmelsesdirektiv, der skal være gennemført senest 22. december 2015. EU-direktivet blev vedtaget i 2007, efter at en række voldsomme oversvømmelser ramte Centraleuropa i årene 1998-2002 og skabte store ødelæggelser.

Risikostyringsplan for Vanddistrikt Jylland og Fyn (links til kommunale planer på side 37)

Risikostyringsplan for Vanddistrikt Sjælland (links til kommunale planer på side 40)

Her er de 10 risikoområder

Læs mere om oversvømmelsesdirektivet

 

 

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Katrine Rafn, tlf. 41 31 85 38

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Katrine Rafn

Kontorchef
Naturstyrelsen

Thorsten Piontkowitz

Senior kysttekniker
Kystdirektoratet