Få hjælp til at finde sårede dyr

24-02-2015

En ny pjece skal få flere jægere og bilister til at søge hjælp hos hundeførere, når vilde dyr kommer til skade.

Eftersøgning. Hundefører og hund på sporet af et tilskadekommet dyr. Foto: Flemming Højer.

Hvad skal man gøre, hvis man påkører et rådyr eller ikke får ramt en hjort ordentligt på jagt, og dyret efterfølgende løber væk? Svaret er enkelt: Kontakt hurtigt en schweisshundefører. For det kræver en særligt trænet hund – en såkaldt schweisshund -  at opspore det sårede dyr, så det kan blive aflivet.

Det kan man læse i Naturstyrelsens ny pjece om de såkaldte scweisshundeførere, der er registreret i Naturstyrelsens schweiss-register. Schweisshundeføreren har ud over sin specielle hund også en særlig juridisk ret til at færdes overalt, mens han eftersøger vildtet.

- Schweisshundeførerens fornemste opgave er at sikre dyrenes tarv. Hundeføreren har en stor passion for at finde tilskadekomne dyr, og han vil hellere end gerne hjælpe, når uheldet er ude, og man fx har påkørt en stor kronhjort, der efterfølgende er flygtet, siger skovrider Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen.

Antallet af eftersøgninger er steget i takt med, at bestandene af hjorte er vokset. Under sidste jagtsæson rykkede schweishundeførerene ud 12.000 gange. I 2013 var antallet af trafikeftersøgninger i alt 5.000.

Nummeret til nærmeste schweishundefører findes her www.schweiss.dk

Læs pjecen om schweishundeførerne her

Fakta:

Enhver med jagtegn og hund kan søge om optagelse i schweissregistret. Ansøgeren skal aflægge en kvalifikationstest. Klarer man den og bliver optaget, tilbydes man et uddannelsesforløb for schweisshundeførere.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.