Fisk får frit løb

27-02-2015

Lukning af ældre dambrug fjerner 20 spærrende opstemninger i danske vandløb, så fiskene frit kan passere. Danmarks Sportsfiskerforbund er begejstrede.

Inden længe vil der være skabt fri passage for fisk og smådyr i Idom Å ved Holstebro, når det sidste dambrug i åen nedlægges. Det forbedrer den naturlige vandstrømning og giver bedre muligheder for, at fiskene i åen kan formere sig.

Idom Å er bare et af 20 steder, hvor ældre dambrug frivilligt nu bliver taget ud af drift mod erstatning til ejerne. Det sker efter miljøminister Kirsten Brosbøl i efteråret 2014 afsatte 20 mio. kroner til opkøb af ældre dambrug.

En række jyske kommuner blandt andre Thisted, Varde, Holstebro, Billund og Vejle har gjort brug af ordningen. Det betyder, at der i alt nedlægges 20 dambrug til gavn for naturen og miljøet.

- Opkøbsordningen er endnu et skridt i den rigtige retning for et bedre vandmiljø i Danmark. Fisk som laks og ørreder vil møde færre forhindringer i åerne til glæde for lystfiskerne, og færre næringsstoffer vil belaste vandmiljøet som følge af fiskeproduktion, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Frivillige lukningsaftaler

Det er kommunerne, der har lavet frivillige aftaler med dambrugsejere om lukningerne med penge fra Miljøministeriet, og beløbene til de enkelte dambrug varierer fra 70.560 kroner – 3.601.660 kroner. Opkøbene vil ikke berøre højteknologiske dambrug og vil derfor ikke være begrænsende for vækst for dambrugserhvervet på landsplan.

Formanden for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, siger:
- Det er en fornøjelse at gøre sig umage med at finde gode og bæredygtige løsninger, når ansvarlige politikere tager ideerne til sig og fører dem ud i livet. Ordningen er en meget stor succes. Dambrugsejere udtrykker tilfredshed, lokalpolitikere udtrykker tilfredshed og sammen med andre grønne organisationer er vi i Danmarks Sportsfiskerforbund yderst tilfredse med, at der nu forsvinder 20 spærrende opstemninger i danske vandløb. De er nemlig den største barriere for de vilde fiskebestande, og for at vi som samfund kan opfylde de kommende miljømål i forhold til fisk i vores vandløb.

Flere på vej

Ordningen til opkøb af ældre dambrug var en ekstraordinær bevilling i 2014.
Men i udkastet til vandområdeplanerne for 2015-2021, som er i høring nu, forventes der afsat 50 mio. kroner til en videreførelse af opkøbsordningen med henblik på at reducere påvirkninger fra dambrug.

- På sigt vil der blive fjernet endnu flere spærringer, for det er et meget effektivt middel til at forbedre vilkårene for fisk og dyreliv i åerne. I de kommende vandområdeplaner lægger vi op til, at kommunerne kan opkøbe yderligere dambrug og med erfaringerne fra denne ordning, tror jeg, at det bliver uproblematisk at indgå nye frivillige aftaler, siger Kirsten Brosbøl.   

Naturstyrelsen modtog 28 ansøgninger, som levede op til kriterierne til et samlet beløb på ca. 34 mio. kroner.

Se en komplet liste over, hvor opkøbene er sket her.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.