Flere får råd til boliger i de store byer

26-02-2015

Folketinget har i dag vedtaget en ændring af planloven, der gør det muligt for kommunerne at stille krav om nye boliger, som også helt almindelige lønmodtagere har råd til.

I Danmarks største byer kan der nu bygges boliger, som også både sygeplejersker og sosu-assistenter får råd til at bo i.

Det bliver resultatet af, at Folketinget i dag har vedtaget et forslag fra miljøminister Kirsten Brosbøl og minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen.

Forslaget vil give bedre lånerammer og nye planlægningsmuligheder for de store kommuner, der ønsker flere blandede boligområder i byerne. Både regeringspartierne, SF og Enhedslisten stemte for forslaget, der træder i kraft i begyndelsen af marts 2015.

Den ny lov betyder, at kommunerne fremover kan kræve, at hver fjerde nye bolig i nye boligområder skal være en almen bolig. Og i forhold til allerede planlagte boligområder kan staten nu yde ekstralån på op til 500 millioner kroner, så der bliver plads til almene boliger, selv om grundpriserne er høje.

- Regeringen ønsker ikke, at de store byers nye kvarterer skal være velhaverområder. Alle store byer har brug for alle slags mennesker for at blive attraktive byer. Det får vi nu med lovændringen, der opfylder et længe næret ønske især fra socialdemokratiske borgmestre om at skabe en mere blandet boligsammensætning i byerne, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Det er især Københavns Kommune og Aarhus Kommune, der har ønsket ændringerne, så man kunne få opført flere almene boliger.

Ændringen i planloven gælder områder i byerne, som ikke anvendes til, eller som ikke allerede er lokalplanlagt til boliger. I begge tilfælde kan kommunerne fremover stille krav om, at op til 25 procent af boligerne skal være almene.

LÆS ARTIKEL: Aarhus får flere blandede boliger 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Jens Fuglsang Edelholt

Pressesekretær
Miljø- og Fødevareministeriet, departementet

Holger Bisgaard

Kontorchef
Tværgående planlægning