Naturstyrelsen ignorerer ikke ulovlig træhandel

13-02-2015

Artikel i Jyllands-Posten undlader at fortælle, at en konkret mistanke om handel med ulovligt træ ikke var omfattet af loven.

Med overskriften ’Naturstyrelsen anklages for at ignorere ulovlig handel med træ’ anklager Jyllands-Posten i dag Naturstyrelsen for at have ignoreret, at virksomheden DLH var under mistanke for at handle med ulovligt fældet træ.

Men Jyllands-Posten underlader at fortælle, at Naturstyrelsen ikke havde mulighed for at gribe ind i den konkrete sag, da det var sket, før de nuværende love og regler trådte i kraft.

Sagen drejer sig om en virksomheden DLH, som den internationale NGO Global Witness havde under mistanke for i perioden 2002-2012 at købe ulovligt fældet træ fra Liberia.

I oktober 2013 rettede Global Witness henvendelse til Naturstyrelsen for at gøre opmærksom på mistanken. Blandt andet på den baggrund tog Naturstyrelsen i december 2013 på kontrolbesøg hos DLH.

Efter besøget kunne styrelsen konstatere, at DLH overholdt alle gældende regler, og der var ingen grund til at tro, at der blev handlet ulovligt på det tidspunkt.

Når Naturstyrelsen ikke undersøgte forhold længere tilbage end 3. marts 2013, skyldes det, at styrelsen ikke havde lovhjemmel til det. Naturstyrelsen skal sikre, at import af træ er lovligt med hjemmel i EU’s tømmerforordning. Den forordning trådte i kraft i marts 2013.

Ifølge oplysninger fra SKAT, som Naturstyrelsen indhentede før kontrollen, havde DLH ikke importeret træ fra Liberia i perioden marts 2013 til 5. december 2013, hvor kontrollen blev gennemført.

Hvad der er sket før marts 2013, har Naturstyrelsen ingen sanktionsmuligheder overfor.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.