Spildevandsanlæg kan producere energi

05-02-2015

Ny rapport viser, at danske vandværker kan gå fra at være energiforbrugende til at være energiproducerende med allerede eksisterende teknologier. Vandteknologivirksomheder har skabt 700 nye jobs i Danmark fra 2010 til 2013, og forbedringer af vandværkerne kan øge eksporten af vandteknologi.

Fremtiden. Billund BioRefinery udnytter slam i spildevand til at udvinde energi. Foto: Billund BioRefinery

Det kræver energi at levere rent vand til danskerne og rense det, når det kommer retur. Men ikke nødvendigvis så meget energi, som der bliver brugt i dag. Faktisk kan den danske spildevandssektor gå fra at være energiforbrugende til at være energiproducerende.

Det viser Miljøministeriets rapport ”Analyse af potentialer for ressourceudnyttelse i vand- og spildevandsforsyningen”. Rapporten peger også på, at de danske spildevandsselskaber kan spare 0,3 mio. tons CO2 om året.

Det svarer til halvdelen af den mængde CO2, samtlige danske busser udleder om året. Besparelserne kan hentes ved at tage teknologier i brug, der allerede er tilgængelige i dag, og som er taget i brug de første steder.

- Danske vandværker rykker konstant grænsen for, hvor effektivt man kan drive vandsektoren. Jeg vil tillade mig at kalde det verdensklasse, at nogle vand- og spildevandsforsyninger nu igen går forrest og har indrettet anlæg, så de bliver energiproducerende. At vandsektoren går foran betyder, at vi får udviklet ny teknologi, som vi kan sælge ude i verden, og det kan skabe flere danske job, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Fra 2010 til 2013 steg den danske eksport af vandteknologi fra 13,3 mia. kroner til 15,1 mia. kroner. Det viser tal for Eurostat. Det betyder, at der er skabt 700 nye jobs i vandteknologivirksomhederne.

Billund viser vejen

Analysen gennemgår 23 udvalgte teknologier, som har potentiale til at genanvende ressourcer fra drikkevand og spildevand og for at reducere ressourceforbruget og CO2-fodaftrykket i vand- og spildevandsforsyninger.

I august 2014 tog miljøministeren første spadestik til fremtidens spildevandsanlæg Billund BioRefinery, som netop tilstræber bedst mulig udnyttelse af ressourcerne i håndteringen af vand- og spildevand, og som skal anvende mange af disse teknologier.

- Cirka 80 procent af de danske anlæg egner sig til at blive omlagt på linje med Billund BioRefinery, så man udnytter spildevandet til både energienergiproduktion og genvinding af andre ressourcer som fosfor. Det vil stille den danske vandsektor endnu stærkere, hvis vi får etableret flere lignende anlæg, for netop ressourceeffektivitet er noget, udlandet efterspørger. Vand har potentialet for at blive det nye vindeventyr for Danmark, siger Kirsten Brosbøl.

I dag besøger miljøministeren producenter af vandteknologi i Østjylland. Blandt andet besøger hun Unisense Environment, der har udviklet en sensor, der kan måle lattergasniveauer i spildevand. Teknologien har potentiale for at nedsætte CO2-udslippet fra spildevandsanlæg betydeligt.

Her kan du læse rapporten.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.