Styrelser vil sikre bedre oplysning om støtte til rekreative arealer

02-02-2015

Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen samarbejder om at sikre bedre oplysning om landbrugsstøttereglerne i forbindelse med forpagtning af offentlige arealer.

Der har i de seneste uger været debat i medierne om, hvorvidt der kan søges landbrugsstøtte til græsarealer, der også bruges til rekreative formål.

Debatten er udsprunget af to konkrete sager med private landmænd, der forpagter offentligt ejede arealer.

I sagerne risikerer landmændene at få stillet krav om tilbagebetaling af landbrugsstøtte, fordi anvendelsen af arealerne til rekreative formål hindre opnåelse af landbrugsstøtte på trods af, at de i forbindelse med forpagtningsaftalen havde en forventning om landbrugsstøtte.

Sagerne har skabt bekymringer blandt landmænd, der driver græsarealer med offentlig adgang. For at imødegå denne bekymring har Naturstyrelsen og NaturErhvervstyrelsen igangsat et arbejde for at skabe større klarhed på området for at imødegå lignende sager i fremtiden.

Klarhed om forpagtningsaftaler

Naturstyrelsen vil gennemgå styrelsens paradigme for forpagtningsaftaler for at sikre at forholdene omkring rekreativ anvendelse i endnu højere grad er tydeliggjort.

Hvis der er usikkerhed om støttegrundlaget, kan man kontakte NaturErhvervstyrelsen i den konkrete sag.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Faktaark om landbrugsstøttereglerne

NaturErhvervstyrelsen arbejder på et faktaark, der kan vejlede landmænd og konsulenter om landbrugsstøttereglerne. Dette faktaark skal også være en hjælp for offentlige myndigheder, der bortforpagter sådanne arealer med henblik på at sikre den bedst mulige vejledning. Naturstyrelsen og en række kommuner er inddraget i arbejdet.

I faktaarket beskrives, hvilke overvejelser en landmand skal gøre sig, før han søger landbrugsstøtte til et areal, som bruges rekreativt. Er hovedformålet med arealet rekreativt, er det ikke støtteberettiget. Det er tilfældet, hvis arealet overvejende – fx gennem opstilling af borde, bænke og bålpladser – anvendes til rekreative aktiviteter frem for landbrugsaktiviteter. Faktaarket forventes offentliggjort i begyndelsen af februar, og NaturErhvervstyrelsen og Naturstyrelsen vil sammen sørge for at udbrede kendskabet til faktaarket.

Derudover undersøger NaturErhvervstyrelsen mulighederne for, om reglerne efter den nye landbrugsreform kan indebære en lempeligere vurdering af arealernes støtteberettigelse. Endvidere undersøger myndighederne, hvordan nye rekreative tiltag bedst kan gennemføres, så de ikke giver problemer med støttereglerne.