Dagmar og Egon lod skoven stå

12-01-2015

De fleste træer klarede weekendens dobbeltstorm.

19200storm.jpg
Forhindring. Hist og her ligger der træer på tværs af skovstierne. Foto: Naturstyrelsen.

Der er formentlig kun væltet omkring 10.000 kubikmeter træ i statsskovene som følge af stormene Dagmar og Egon, der passerede landet 9. og 10. januar. Skaderne udgør kun en brøkdel af, hvad Bodil og Allan var årsag til i 2013, og som påvirkede arbejdet i skovene med oprydning i hele 2014.

Langt de fleste væltede træer har i forvejen været svækket af råd eller insektangreb, eller det har været træer, som tidligere storme har rokket løst eller efterladt alene. Mange af de væltede træer vil blive efterladt på skovbunden til glæde for biller og svampe. Andre træer vil komme til at indgå i den almindelige skovhugst.  

Naturstyrelsens naturforvaltningsenheder er i gang med at fjerne de træer, der ligger på tværs af skovveje og stier, og de fleste skovveje er allerede farbare. Oprydningsarbejdet vil dog strække sig over noget tid, så man vil fortsat kunne opleve, at man på skovturen må gå udenom væltede træer.

- Selvom vinden er løjet af, skal man passe ekstra godt på i skoven de kommende dage. Stormene knækkede mange store grene, og en del af dem hænger fortsat løst oppe i trækronerne. Selv mindre grene kan være livsfarlige, hvis man får dem i hovedet, siger skovrider Ole Livbjerg Klitgaard, fra Naturstyrelsens Driftsenhed.