Konference om bygningskulturarvens værdi

27-01-2015

Naturstyrelsen arrangerer i samarbejde med Kulturstyrelsen og Realdania en konference om bygningskulturarvens værdi.

Som afslutning på Bygningskultur 2015 arrangerer Naturstyrelsen i samarbejde med Kulturstyrelsen og Realdania en konference om bygningskulturarvens værdi.  

Bygningskulturarven er en aktiv ressource, som medvirker til at skabe attraktive byer, og den har en positiv effekt på forhold som bosætning, turisme, erhvervslokalisering, ejendomspriser, lokal identitet etc. Den er således værdiskabende på en lang række områder.

Planlægningen, herunder særligt den bevarende lokalplan, er et redskab, som kommunerne kan anvende til at sikre bygningskulturarven. En lokalplan kan således - i modsætning til en fredning af en enkelt bygning - også regulere forhold omkring det ubebyggede, nybyggeri, om- og tilbygninger etc., og kan således derigennem sikre, at den sammenhængende bygningskulturelle struktur - kulturmiljøet - fastholdes. Det gælder bl.a., når byerne omdannes og bygninger ændrer anvendelse, f.eks. de indre havne i byerne, bymidterne i købstæderne, de gamle fiskerlejer, gamle industribebyggelser etc.   

Naturstyrelsen er i færd med at lægge sidste hånd på en vejledning om bevarende lokalplanlægning som forventes publiceret senere i år.

Se invitation og program for konference om bygningskulturarvens værdi

Læs mere om Bygningskultur 2015