Løvtræer breder sig på Bornholm

23-01-2015

Der skal være mere biodiversitet og færre grantræer i bornholmske statsskove, foreslår Naturstyrelsen.

svinemosen-og-omegn-med-tvillingemyr-mm-fra-luften-1920x1080-pixel.jpg
Omstilling. Nåleskoven omkring Svinemosen i Almindingen bliver fældet og erstattet af mere varieret skov. Foto: Naturstyrelsen.

Eg, bøg og birk skal erstatte en tredjedel af Bornholms nuværende nåletræsplantager. Fra 2015 til 2030 skal der fældes cirka 500 hektar grantræer på Bornholm. Det skal blandt andet ske i Almindingen og i Rø Plantage.

Det foreslår Naturstyrelsen i en ny plan for statsskovene på Bornholm, som er sendt i høring til 15. marts. Alle kan komme med forslag og kommentarer til planen, og der vil desuden blive holdt et brugerrådsmøde.

- Vi skal væk fra ensformige bevoksninger med kun én slags træer med samme alder. I stedet skal vi have en blandingsskov med mange forskellige træer, der hver især er tilpasset til deres voksested. Den nye skov bliver bedre for naturen, har en god økonomi og er desuden mere robust overfor storme og skadedyr, siger skovrider Søren Friese fra Naturstyrelsen i Bornholm.

De nye skove vil være oplagte levesteder for insekter som blåhale, bøgeløber og egekarmin og planter som anemone, kodriver og gøgeurt – og skoven vil derudover være mere indbydende for friluftslivet.

Af driftsplanen fremgår det også, at der senest i 2017 skal tages stilling til, om hegnet omkring bisonerne i Almindingen skal tages ned, så bisonerne kan gå frit omkring på Bornholm.

Forslag og kommentarer til planen for Bornholms statsskov kan sendes til e-mail:

Se planen for statsskovene på Bornholm her

1920Blaahale_Slotslyngen 2008_Foto Michael Stoltze.jpg
Ny art. I den nye, naturnære skov kommer der til at vokse flere egetræer, der blandt andet er levested for sommerfuglen blåhale. Foto: Naturstyrelsen.