Naturpark Amager bliver en del af ”Danske Naturparker”

19-01-2015

Naturpark Amager har fået kvalitetsmærket ”Danske Naturparker”, som gives til store, sammenhængende naturområder med enestående natur, landskabelig skønhed og stor kulturhistorisk værdi.

Skyline. Københavns høje bygninger for enden af et naturparadis. Foto: Naturstyrelsen.

Danmark har fået en ny naturpark, der opfylder Friluftsrådets 10 kriterier for, hvad en rigtig naturpark skal kunne byde på. Der skal være en smuk, uspoleret og sammenhængende natur. Der skal ske et solidt formidlingsarbejde, og så skal borgerne i området være inddraget i arbejdet med naturparken.

Store dele Naturpark Amager er i forvejen et højt prioriteret naturområde, og dele af naturparken er udpeget som Natura 2000-område eller fredet område for at beskytte sjældne planter, padder, fugle og kulturhistoriske spor.

Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerede i oktober måned regeringens Naturplan Danmark i naturparken sammen med statsminister Helle Thorning-Schmidt:

-Naturpark Amager er et godt eksempel på, at når man samler kræfterne mellem forskellige partnere, så vinder både mennesker, dyr og planter. Naturpark Amager kan være med til at styrke borgernes mulighed for at bruge naturen både til oplevelser og afslapning. Og så ligger den kæmpemæssige naturpark ganske tæt på København, så man kan komme der til med både metro og på cykel. Det er en gave til hovedstadens borgere og til alle borgere i regionen, som nu får en rigere natur og muligheder for et bedre friluftsliv, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Bag Naturpark Amager står Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og By & Havn, som sammen ønsker at skabe bedre rammer for naturen og befolkningens muligheder for at kunne opleve og bruge den amagerkanske natur meget mere i fremtiden.

10 x Central Park

Arealmæssigt er Naturpark Amager en kæmpe i forhold til eksempelvis Jægersborg Dyrehave nord for København, der dækker et areal på godt 1.000 hektar. Men også i forhold til parken Central Park i metropolen New York, som er på cirka 350 hektar, er Naturpark Amager en sværvægter.

For samlet set dækker Naturpark Amager et areal på cirka 3.500 hektar med strandenge, strandoverdrev, rørskov, søer, kanaler, mose, skovområder, strande og kystlandskaber, der byder på et rigt fugle-, plante- og dyreliv.

Samtidig er området fyldt med spændende kulturspor, der fortæller historien om landindvinding, militær anvendelse og om friluftsliv.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.