Naturstyrelsen fraråder færdsel i skovene

09-01-2015

Drop skovturen langs den jyske vestkyst - både i dag og i morgen. Der forventes mange væltede træer på grund af storm, da træerne står meget løst.

Opdatering: 9. januar klokken 19.00:

Stormen Dagmar har kun medført begrænsede skader på skovene.

Sådan lyder de første meldinger fra Naturstyrelsens naturforvaltningsenheder langs den jyske vestkyst.

Skovrider Ole Livbjerg Klitgaard fra Naturstyrelsens Driftscenter har været rundt i skovene omkring Aabenraa:

- Jeg så kun ret få væltede træer og vurderer, at stormen i dag kun har medført ret begrænsede skader på skoven. Der bliver ikke de store træmængder at rydde op efter Dagmar. Men der kommer desværre en væsentlig kraftigere storm i morgen, siger Ole Livbjerg Klitgaard.

Fra Naturstyrelsen i Vadehavet, - Blåvandshuk, - Vestjylland, - Thy og - Vendsyssel lyder det også, at der primært er tale om nedblæste grene og enkelte væltede træer, mens der ikke er væsentlige skader på skove og bygninger.

- Der er Indtil videre ingen store ødelæggelser at berette om, blot nedblæste gren og knækkede småtræer angrebet af råd, siger skovrider Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen i Blåvandshuk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skovene langs den jyske vestkyst bliver ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) ramt af storm både fredag og lørdag. Instituttet varsler om vindstød af orkanstyrke.

Derfor fraråder Naturstyrelsen nu al færdsel i skove langs den jyske vestkyst.

Situationen er ekstra alvorlig, fordi træerne står meget løst:

- Skovbunden er ekstremt våd, og grundvandet står så højt, at træerne står og svupper. Det gør risikoen ekstra stor for, at træerne vælter. Havde der været frost i jorden, ville det have stabiliseret træerne, og flere træer ville blive stående, siger skovrider Jesper Blom-Hansen fra Naturstyrelsen i Vendsyssel.

Medarbejdere trækkes ud af skoven

Skovrider Ulrik Lorenzen fra Naturstyrelsen i Blåvandshuk har bedt sine medarbejdere om at komme ud af skovene, så de kan løse andre opgaver, for allerede nu blæser det meget langs vestkysten.

- Vi mistede mange træer under stormene sidste efterår, så der er mange tynde bevoksninger, hvor træerne står spredt. Nu må vi se, hvordan det går. Vi var lige blevet færdige med at rydde op efter de sidste storme, så vi er klar til at rykke ud, hvis det bliver slemt, siger skovrider Ulrik Lorenzen.  

Også ved Vadehavet råder Naturstyrelsens skovrider Bent Rasmussen til, at man holder sig ude af skovene:

-Problemet er, at der er rigtig vådt derude, og derfor er der mange træer, der ikke står så godt fast. Og de kan risikere at vælte i blæsevejret. Så det er bestemt ikke i disse dage, man skal tage på skovtur, siger skovrider Bent Rasmussen.

I de øvrige dele af landet opfordrer Naturstyrelsen til, at man tjekker vejrudsigten, inden man går i skoven. Man skal holde sig til åbne områder i sikker afstand fra træer, der kan vælte og desuden være opmærksom på, at store, døde grene kan falde ned fra ellers raske træer. 

Artiklen opdateres løbende.