Vandet pibler frem i Nordsjællands skove

29-01-2015

Naturstyrelsen genskaber vandhuller og moser, som tidligere tiders grøfter og dræn fjernede fra landkortet.

1920forårsmose1.jpg
Sjap. Sumpede skove gavner mange padder og insekter. Foto: Naturstyrelsen.

Der bliver i fremtiden mange flere sumpede områder i Nordsjællands statsskove. I dag dækker moser, småsøer og vandhuller sammenlagt 900 hektar af skovarealet, men det tal vil vokse med 350 hektar frem til 2030 - en vækst i vådområder der svarer til størrelsen af syv gange Fælledparken i København. Det er blandt andet i Gribskov, Nyrup Hegn, Tisvilde Hegn og i Grønholt Vang, at vandet skal vende tilbage til lavninger, hvor der i dag primært gror grantræer.

De nye, vådere skove er beskrevet i en plan for Nordsjællands skove, som Naturstyrelsen offentliggør i dag. For at få vandet tilbage i skoven skal der de kommende år sløjfes et stort antal grøfter, der i dag gennemvæver skoven på kryds og tværs.

Læs mere om Naturstyrelsens planer for Nordsjællands skove

- Ser man på et kort over Gribskov fra 1800-tallet, så er det næsten helt blåt af sjapvand og sumpede områder. Gennem tiden fik man gravet grøfter, så det det meste af vandet blev drænet væk. Formålet var, at træerne skulle vokse så meget som muligt. Men nu vil vi gerne have vandet tilbage, så skoven også kan blive et godt sted for padder, insekter og fugle, siger skovrider Jens Bjerregaard Christensen fra Naturstyrelsen i Nordsjælland.

De nye vådområder vil gavne frøer, snoge, guldsmede, salamandere og en lang række vandfugle som for eksempel lille lappedykker og hvinand. Skoven bliver desuden mere indbydende for friluftslivet, fordi der opstår nye, solrige lysninger omkring vådområderne.

Og det er ikke kun vand, der lukkes ind, hvor der før kun var træer. Der kommer også flere heste, køer og får i skovene. Ifølge Naturstyrelsens plan skal der de kommende år laves nye græsningsskove på sammenlagt 300 hektar i Nordsjælland.

Naturstyrelsen har også lavet en plan for statsskovene på Bornholm.

LÆS NYHEDEN: Løvtræerne breder sig på Bornholm