Indsats mod mårhund har været effektiv

14-07-2015

Ny evalueringsrapport viser, at det er lykkedes at forhindre mårhund i at sprede sig fra Jylland til resten af landet.

Invasiv. Kampen mod mårhunde har været effektiv, viser ny rapport. Foto: Colourbox.

Siden den første mårhund blev set i Jylland i 1980, har den invasive art været under skarpt opsyn. I 2010 udarbejdede Naturstyrelsen en indsatsplan for mårhund, som løber frem til udgangen af 2015. Rådgivningsvirksomheden COWI har nu udarbejdet en evalueringsrapport, der vurderer indsatsen for at bekæmpe mårhund i Danmark.

Rapporten viser, at indsatsen har været effektiv, da den har sikret, at bestanden af mårhund formentlig ikke er vokset. Samtidig er det lykkedes at forhindre mårhund i at sprede sig fra Jylland til andre dele af landet. I udgangspunktet var formålet med indsatsen også at udrydde mårhund i Danmark ved udgangen af 2015, men det er formentlig ikke realistisk at opnå.

-Vi har lært meget om mårhund de sidste fem år, og vi er blevet væsentlig bedre til at fange dem, fordi vi kan se hvilke metoder, der virker. Selvfølgelig ville det have været dejligt, hvis vi kunne sige, at Danmark var blevet mårhundefrit, men det er slet ikke realistisk. I stedet skal vi holde bestanden nede særligt i vores vigtige fuglebeskyttelsesområder, og holde dem fra at sprede sig til øerne, siger biolog Hans Erik Svart, Naturstyrelsen.

Mårhunde er uønskede i Danmark, da de er en trussel mod padder og såkaldt jordrugende fugle, og samtidig kan mårhunde bære både parasitter og smitsomme sygdomme.

Læs COWIs evalueringsrapport

Jægere og styrelse samarbejder

Indsatsen mod mårhund bygger på et tæt samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen, hvor mårhunden blandt andet bekæmpes ved hjælp af såkaldte Judasdyr, som er indfangede og steriliserede mårhunde, der er udstyret med et GPS-halsbånd. Når dyret sættes fri, finder det en mage, som derved afsløres og enten aflives eller bliver et nyt Judasdyr.

Rapporten konkluderer blandt andet, at bekæmpelse ved hjælp af Judasdyr har haft stor virkning.

-Der eringen tvivl om, at indsatsen med Judasdyr har været effektiv. Derudover er mange dyr blevet nedlagt af danske jægere, hvilket uden tvivl har været med til at begrænse mårhundens udbredelse i Danmark. Vi mangler stadig viden om, hvor omfattende skader mårhund forårsager i naturen, men det er noget af det, vi vil arbejde med de kommende år, siger biolog Hans Erik Svart.

I løbet af indsatsen er der indrapporteret lidt over 600 døde mårhunde. Mere end 450 mårhunde er nedlagt af Naturstyrelsen, jægere og særligt uddannede mårhundereguleringsjægere, mens de resterende blandt andet er trafikdræbte dyr.   

Først i efteråret træffes der beslutning om, hvordan indsatsen mod mårhund kan fortsætte. Indsatsen er sat til at udløbe ved udgangen af 2015.

Hvis man har set en levende eller død mårhund, er man fortsat velkommen til at indrapportere observationen på tlf.: 5114 0114 (Naturstyrelsen) eller på tlf.: 8888 7500 (Danmarks Jægerforbund).

Læs mere om mårhund i artsleksikonet

 

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.