38 projekter vil gøre noget for turismen

20-05-2015

Begge ansøgningsrunder til turismeprojekter langs de danske kyster er afsluttet.

Planlægning. Forsøgsordningen ansøgninger er nu modtaget. Foto: Colourbox.

Landets kommuner har over to omgange kunnet søge om at komme med i en forsøgsordning for kyst- og naturturisme, der skal give turister et bredere udbud af oplevelser ved de danske kyster.

Første ansøgningsrunde gav ni projektforslag, mens 29 forslag kom ind i anden ansøgningsrunde.

Projekter kan komme i betragtning, hvis de har potentiale til at udvikle turismen, tiltrække turister, og så skal fysiske projekter være arkitektonisk tilpasset, så de tager hensyn til den omkringliggende natur og landskab.

Ansøgningerne bliver evalueret af en ministeriel arbejdsgruppe. Forsøgsordningen er sat i værk af Erhvervs- og Vækstministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Læs mere om kyst-og naturturismeprojekterne