Duftende grantræer lokker biller i fælden

08-05-2015

500 grantræer med poser bundet om stammen skal beskytte resten af skovens graner mod skadebiller.

Uimodståelig. Duftposer som disse skal tiltrække barkbillerne. Foto: Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen sætter lige nu fælder for barkbillen i mange af statens skove. Fælderne består af duftende poser, der lokker barkbillerne til, og når træet er dækket af biller, bliver det fældet og fjernet. Dermed skånes størstedelen af skoven for billeangreb.

- Sidste sommer var så varm, at barkbillerne formererede sig kraftigt, og derfor er der en forøget risiko for billeangreb. Samtidig er mange grantræer svækkede efter de seneste års hårde storme, og det gør træerne til nemme ofre for skadedyr, der kan ødelægge store områder med granskov, siger skovfoged Torsten Bachmann Christiansen fra Naturstyrelsens Driftscenter.

Naturstyrelsen sætter i alt 500 duftposer op i statens skove i Nordsjælland, Vestsjælland, Østsjælland, Vestjylland og Søhøjlandet i Østjylland.

De duftende poser tiltrækker kun barkbillen, mens sommerfugle, natsværmere og andre insekter ikke tiltrækkes. Er man en tur i skoven, skal man ikke røre poserne, der ikke lugter for mennesker, da indholdet af poserne kan være giftigt i store mængder. 

Fakta:

Barkbiller flyver ud for at slå sig ned på nye træer, når temperaturen når 18 grader, og derfor forventes billerne at begynde at sværme i ugen, der kommer.

Billernes gnaven under barken får barken til at løsne sig, og så risikerer træet at dø.

Duftposerne begrænser kun antallet af barkbiller i områder, hvor der er risiko for en masseopformering af billerne. Der vil fortsat være levesteder for biller i statsskovene, selvom enkelte døde træer fjernes fra skovene.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.