Vi har lyttet til hvaler

12-05-2015

Danmarks eneste ynglende hval er de seneste to år blevet overvåget i Østersøen for at registrere, om hvalen er ved at forsvinde.

1920hvalJonasTeilmann1.jpg
Minihval. Marsvinet er tilsyneladende i fremgang i Østersøen igen. Foto: Jonas Teilmann, Aarhus Universitet.

Gennem en årrække har antallet af marsvin i Østersøen været så lavt, at det har været vanskeligt at tælle den lille hval fra fly og både. Derfor har forskere fra blandt andet Aarhus Universitet og samarbejdspartnere i EU-projektet Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise (SAMBAH) de sidste to år benyttet akustiske dataloggere til at lytte sig frem hvalen.

Cirka 300 dataloggere blev placeret på bøjer rundt omkring i Østersøen for at registrere marsvinens karakteristiske lyde, der minder om de klikkende lyde, man kender fra eksempelvis delfiner.

- Projektet har givet os ny viden om, om vi overhovedet har marsvin i Østersøen. Det har vi heldigvis og faktisk flere end forventet. Det er glædeligt nyt, når vi en overgang var bekymrede for, om hvalen var ved helt at forsvinde fra Østersøen. Projektet viser, at vi har en ynglende bestand på mindst 450 marsvin i den indre del af Østersøen om sommeren, og i den vestlige del af Østersøen er der om sommeren også en betydelig ynglende bestand, siger biolog Marie-Louise Sundby Krawack, Naturstyrelsen.

Danmark har udpeget 252 såkaldte Natura 2000-områder, hvoraf størstedelen ligger i havområderne. I dag er cirka 18 procent af Danmarks havområder udpeget til Natura 2000-områder, hvor Danmark har en forpligtelse til at beskytte særlige naturtyper og arter som eksempelvis marsvinet.

Søndag 17. maj afholder Naturstyrelsen og Aarhus Universitet et foredrag om SAMBAH-projektet, Natura 2000-områder og marsvinets udbredelse i danske farvande. Det sker på GeoCenter Møns Klint, Stengårdsvej 8, 4791 Borre, fra kl. 13.00-15.30. Det er gratis at deltage i arrangementet, og der er gratis parkering ved GeoCenteret, hvis man deltager i foredraget

Fakta om SAMBAH-projektet:

Lytteposterne var i aktion fra 2011-2013, og alle EU-lande med grænser til Østersøen deltog i projektet. Projektet forventes afsluttet i september 2015. 

Det omfattende samarbejde mellem EU-landene er det største enkeltstående projekt af sin art med fokus på at redde én art. 

Marsvinet er med sine kun godt halvanden meter er en af de mindste tandhvaler i verden, og den eneste ynglende hval i Østersøen og i danske farvande i øvrigt. 

Læs mere om marsvin i artsleksikonet 

Læs mere om projektet på Aarhus Universitets hjemmeside

 

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Marie-Louise Sundby Krawack

Biolog
Naturplanlægning og skov