Brosbøl indfører årlige lofter over råstofindvinding på havet

27-03-2015

Miljøministeren sætter nu begrænsninger for, hvor store mængder råstoffer, der må hentes på havet hvert år. Det skal forhindre, at havbunden overudnyttes.

Hvis sandsugningen i et område på havet går for stærkt, skal det fremover lukkes for at beskytte havmiljøet. Det er resultatet af en bekendtgørelsesændring, som træder i kraft i dag.

- Indvindingen af råstoffer er nogle steder gået for stærkt, og især i Øresund er der sket en intensiv sandsugning i de sidste par år. Råstoffer er vigtige for vores samfund, men indvindingen skal ske på en miljømæssig forsvarlig måde. Det sikrer jeg nu ved at sætte årlige lofter for, hvor meget der kan hentes i hvert enkelt område, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Fremover får yderligere 36 af de såkaldte fællesområder, hvor flere forskellige virksomheder kan hente råstoffer, et årligt loft. Når den tilladte mængde er hentet, lukker området.

Nye undersøgelser klar til sommer

Råstofindvindingen i Øresund har været genstand for heftig debat gennem en længere periode. Blandt andet på den baggrund har miljøministeren sat gang i undersøgelser af påvirkningen af råstoffer på havet. Derudover har ministeren ændret råstofloven, så det bliver muligt at stoppe for indvinding af råstoffer i Øresund, hvis det viser sig, at indvindingen ikke kan ske på en bæredygtig måde.

- Når undersøgelserne er færdige, vil jeg se på, om der er grundlag for at begrænse eller helt forbyde indvinding af råstoffer i Øresund, siger Kirsten Brosbøl.

Undersøgelserne af Øresund forventes færdige til sommer.

I 2010 blev der udlagt 65 fællesområder, som stadig er udlagt. 11 har allerede et årligt loft, og nu får yderligere 36 et loft. En del områder har så små råstofmængder tilbage, at det ikke giver mening at have et loft. 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger

Lisbet Ølgaard

Kontorchef
Naturstyrelsen

Yderligere oplysninger:

Lillan Clemmensen

Pressesekretær
Miljø- og Fødevareministeriet, departementet