Hovedstaden får to kæmpe grønne områder

09-03-2015

Til gavn for friluftsliv og naturoplevelser skal hovedstaden have to nye kæmpestore grønne områder. Miljøminister Kirsten Brosbøl inviterer organisationer, lodsejere og myndigheder til at komme med forslag.

Plads. Der bliver mere plads til natur og friluftsliv i hovedstadsområdet. Foto: Naturstyrelsen.

Til gavn for friluftsliv og naturoplevelser skal hovedstaden have to nye kæmpestore grønne områder. Miljøminister Kirsten Brosbøl inviterer organisationer, lodsejere og myndigheder til at komme med forslag.

Som et stort håndaftryk har Fingerplanen siden slutningen af 1940’erne været et værdifuldt instrument i hovedstadens planlægning, hvor byfingrene bruges til for eksempel erhverv, boliger, jernbaner og vejnet, mens mellemrummene – de grønne kiler – giver plads til natur og friluftsliv.

I takt med at byområderne udvikles, bliver tættere og fingrene længere, er der behov for at sikre flere grønne friluftsområder, hvor borgerne kan løbe en tur i skoven, spille fodbold, gå tur rundt om søer, klatre i træer eller stå på ski om vinteren. Nu får hovedstadsområdet to nye grønne kiler med Fjordkilen, der strækker sig fra København mod Roskilde Fjord, og Bugtkilen, der strækker sig langs Køge Bugt.

-Hvis der er noget, der for alvor kan samle danskerne, så er det friluftslivet og foreningslivet. Adgang til sammenhængende, grønne områder er vigtigt for os alle sammen. Nu strækker vi de grønne kiler længere, så vi sikrer sammenhængende grønne områder til glæde for alle dem, der bor i hovedstadsområdet. Vi sørger for, at der sikres bedre sammenhæng i naturområderne og bedre vilkår for vilde planter og dyr samtidig med, at vi giver mere plads til friluftliv, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Fjordkilen og Bugtkilen kommer til at strække sig gennem landskabet i Høje-Taastrup, Roskilde, Greve, Solrød og Køge kommuner, der med tiden vil kunne tilbyde kommunernes borgere endnu bedre mulighed for at få let adgang til smukke naturområder.

Send gode idéer og forslag

Som opfølgning på Fingerplan 2013 indgik kommunerne i et dialogprojekt om udvikling af kilerne. Og det blev besluttet, at der - som led i en idéfase - skulle være mulighed for, at alle interesserede kan komme med forslag til, hvordan Fjordkilen og Bugtkilen bedst muligt afgrænses og indrettes.

-Alle er velkomne til at komme med forslag til, hvordan de her to nye, store grønne områder skal afgrænses på tværs af kommunegrænser. Og har man idéer til, hvad man kan lave af aktiviteter, så bliver de en del af det idékatalog, kommunerne vil få, når de skal i gang med at udvikle områderne, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

Idéer og forslag, der sendes til Naturstyrelsen senest 4. maj 2015, indgår i temarevisionen af Fingerplanen med den nye afgrænsning af kilerne og et idékatalog, der samler input til kommunerne om, hvordan kilerne kan bruges.

Læs debatoplægget ”To nye grønne kiler i hovedstadsområdet”

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Lillan Clemmensen

Pressemedarbejder
Miljøministeriets departement

Christina Berlin Hovmand

Kontorchef
Tværgående planlægning