Nu skal heden brænde

12-03-2015

Følg med, når Naturstyrelsen plejer naturen ved at sætte ild til den.

Naturpleje. Afbrændingen foregår især langs den jyske vestkyst. Grafik: Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen brænder lynghederne af. Ikke for at heden skal forsvinde, men for at holde lyngen ung og frisk og forhindre, at heden gror til i krat.

Randbøl Hede ved Vejle, Lønborg Hede ved Skjern, Vind Hede syd for Holstebro, Rebild Bakker syd for Ålborg, Hulsig Hede ved Skagen og heden på Hammeren på Bornholm er blandt de heder, som Naturstyrelsen plejer med ild i løbet af marts måned.

- Ser man røgen over heden, er man velkommen til at komme nærmere. Vi har folk ude, der kan forklare, hvorfor vi brænder af, og hvordan vi kontrollerer ilden. Der er voldsomme kræfter i gang, så man skal sørge for, at Naturstyrelsens personale kan se én, og man skal naturligvis følge deres anvisninger, siger skovfoged Ole Knudsen fra Naturstyrelsen i Blåvandshuk.

Vejret bestemmer, hvornår tændstikkerne bliver sat til. Det er bedst at brænde efter nogle dage med tørvejr. Og det må ikke blæse for meget, for så er ilden svær at styre.

Billeder fra dette års afbrændinger

Fakta om afbrænding af heden:

Heden skal udnyttes. I gamle dage sendte bonden får og kreaturer ud og græsse på heden. Og lyngen blev slået og bragt hjem til gården i form af foder til dyrene. På den måde blev heden udpint og lyngen holdt ung. Bonden brændte også heden af engang imellem, da han vidste, at foderværdien i den unge lyng, som kommer efter afbrændingen, er langt højere end i den gamle lyng.

Denne praksis ophørte for 50-100 år siden. I dag indgår heden ikke i landmandens drift. Derfor er Naturstyrelsen nødt til at pleje heden. Ophører plejen vil heden springe i skov i løbet af 10-20 år.

Dyrelivet på heden. Mange insekter, planter, fugle og dyr har heden som leve- og yngleplads. De vil forsvinde, hvis heden ikke plejes.

Hjejlen var før i tiden en meget almindelig fugl på heden. Den kræver store arealer med meget lave planter. I dag er hjejlen meget sjælden som ynglefugl. Tinksmeden er en anden fugl, som kun yngler i de store hedeområder.

Sådan gør man. Et hedeområde svarende til en til fem parcelhusgrunde brændes af på én gang. Når området er lille, kan smådyr nå at forlade det. Før ilden tændes laves et brandbælte rundt om området. Der er personale med ildslukkere på stedet. Politiet er informeret og der er indhentet tilladelse hos den lokale brandinspektør.

Hedeafbrænding foregår altid i det tidlige forår, inden fugle og andre smådyr begynder at yngle.  

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.