Vandspecialister er klar til at rykke ud

05-03-2015

Et nyt statsligt rejsehold skal hjælpe kommunerne med at beskytte drikkevandet mod forurening.

Rent. Vandværk ved Gudhjem. Foto: Ole Akhøj.

Hvordan vurderer man risikoen for forurening i nærheden af drikkevandsboringerne? Hvornår kan kommunerne påbyde en ejer ikke at sprøjte omkring vandsboringerne? Og hvordan spiller de såkaldte boringsnære beskyttelsesområder sammen med andre planer, der beskytter drikkevandet?

Det er nogle af de spørgsmål, som Naturstyrelsens nye rejsehold kan hjælpe kommunerne med at besvare. Rejseholdet er sammensat, så det dækker alt, hvad der rører sig inden for vandets kredsløb - fra grundvandsbeskyttelse og drikkevand til genbrug af vand.

Naturstyrelsen udpeger de kommende år flere tusind boringsnære beskyttelses-områder omkring drikkevandsboringer, og herefter skal kommunerne tage stilling til dem. Kommunerne kan for eksempel pålægge grundejerne ikke at bruge sprøjtemidler og nitrat, hvis der er risiko for, at stofferne siver ned og forurener grundvandet.

Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning er i 2015 og 2016 klar til at komme på besøg i alle landets kommuner. Der er også oprettet en hotline, hvor kommuner kan få hurtig assistance fra rejseholdet.

Rejseholdet er initiativ nr. 4 i drikkevandsinitiativet

 

Fakta:

Miljøministeren lancerede den 26. februar 2015 et drikkevandsinitiativ med ni tiltag, der skal beskytte grundvandet og sikre, at det benyttes på en smart måde. Naturstyrelsens Rejsehold om Vandforsyning er et af de ni initiativer. Læs om drikkevandsinitiativet 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.