Ekspertgruppe skal se på grødeskæring

20-11-2015

Kommunerne kan se frem til en ny vejledning i, hvordan de bedst vedligeholder vandløbene. Især Bæredygtigt Landbrug har ønsket en ny vejledning.

undefined

Et af vandløbenes vigtigste formål er at medvirke til, at vand fra marker kan ledes væk.

Men hvordan sikres en effektiv afvanding bedst muligt, og hvordan sikres en effektiv afvanding, når der i mange tilfælde også skal tages hensyn til vandmiljøet?

Det skal en forskergruppe bestående af forskere fra en række af landets universiteter se nærmere på. Ny viden skal inddrages, og med de øgede nedbørsmængder er der endnu mere behov for at se på, hvordan man i højere grad kan sikre afledning af vand.

Den nye forskergruppe bliver nedsat, efter at især Bæredygtigt Landbrug har udtrykt behov for en ny vejledning til vedligeholdelse af vandløb.

- Landbruget er hårdt spændt for i øjeblikket, og god landbrugsjord skal ikke tages ud af drift, fordi det risikerer at blive oversvømmet. Jeg deler bekymringen om våde marker med erhvervet, og derfor får jeg en række forskningsinstitutioner til at se på, hvordan man kan grødeskære vandløbene bedst, så afvanding og et godt vandmiljø kan blive forenet bedre fremover, siger Eva Kjer Hansen.

Forskernes anbefalinger vil blive afleveret til Naturstyrelsen, som herefter laver en ny vejledning i grødeskæring til kommunerne på baggrund af anbefalingerne.

I starten af november sendte Eva Kjer Hansen et brev til kommunerne, hvor hun bad dem huske at tage hensyn til øgede regnmængder, når de vedligeholder vandløbene. Det følges nu op af den nye vejledning, der forventes klar i slutningen af august 2016. 

Kommisoret for forskergruppens arbejde offentligøres på Naturstyrelsens hjemmeside.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.