Eva Kjer: Forhadte vandløb skal ud af nye vandområdeplaner

05-11-2015

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen vil have færre vandløb omfattet af de nye vandområdeplaner.

Vandplanerne har været med til at gøre livet unødvendigt svært for landmændene. Derfor bliver næste generation af vandområdeplanerne ikke helt som de, der blev sendt i høring af den tidligere regering.

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen har bedt Naturstyrelsen om at se på de faglige kriterier, der ligger til grund for afgrænsning af de vandløb, som indgik i udkastet til vandområdeplaner.

- Udgangspunktet for mig er, at vandløb med et opland på mindst 10 kvadratkilometer skal medtages. Derudover skal mindre vandløb kun medtages i begrænset omfang. Det skal ikke ske automatisk, og der skal være en god grund. Der skal være tale om små, naturlige vandløb, hvor målet for miljøindsatsen allerede er opfyldt, eller hvor vandrådene sammen med kommunerne har foreslået en konkret indsats. Det vil betyde en markant reduktion i antallet af kilometer, siger Eva Kjer Hansen og fortsætter:

- Når jeg ikke bare fjerner alle de små vandløb, så skyldes det, at der mange steder –på baggrund af kendskab til de lokale forhold – er fundet løsninger, der både tager hensyn til natur og afvanding. Og så har jeg også valgt at lytte til dem, der fortæller, at en række små, naturlige vandløb er naturmæssigt meget vigtige, ikke mindst for ørredbestanden og for lystfiskeriet.

Ministeren kom med håndsrækningen til landbrugserhvervet på landbrugets årlige Delegeretmøde i Herning i går. Landmændene har i årevis ønsket sig, at de små vandløb bliver taget ud af vandområdeplanerne.

Eva Kjer Hansen varsler samtidig, at hastigheden i indsatsen skal ned.

- Vores vandmiljø skal have det bedre, og jeg vil leve op til alle vores EU-forpligtelser, men det skal ske på en måde og i et tempo, så vi ikke kvæler dansk landbrug. Derfor vil regeringen benytte sig af muligheden for en 3. planperiode, så vi kommer i mål med miljøindsatsen i 2027, siger Eva Kjer Hansen.

I det oprindelige udkast til de såkaldte vandområdeplaner for 2. planperiode, der gælder fra 2015-2021, er ca. 19.000 km vandløb omfattet. Det er endnu uvist, hvor mange af disse, der skal udtages i de endelige vandplaner.

Fakta:

- I Danmark er der cirka 70.000 kilometer vandløb. 

- Omfanget af vandløb omfattet af vandplanlægningen er af flere omgange blevet nedjusteret. Først fra cirka 28.000 kilometer til cirka 22.000 kilometer og senest til de cirka 19.000 kilometer, som indgår i det foreliggende udkast til vandområdeplaner 2015-21.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.