Eva Kjer Hansen: Vandløb skal lede vand væk

04-11-2015

Øget nedbør betyder mere vand på markerne. Kommunerne skal huske at vedligeholde vandløbene, så markerne fortsat kan dyrkes.

undefined
Vandløb. Grædeskæring skal hjælpe vand fra marker. Foto: Colourbox.

Flere steder i Danmark står der vand på markerne, fordi vandløbene ikke kan følge med den øgede mængde nedbør.

Derfor understreger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu i et brev til kommunerne, at det er deres ansvar at holde de offentlige vandløb tilstrækkeligt renset for grøde.

- Landmændene er ikke tjent med, at deres afgrøder står under vand, fordi vandet ikke ledes ordentligt væk fra deres marker. Det er kommunernes pligt at rense vandløbene for grøde i overensstemmelse med de lokale vandløbsregulativer, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

I sit brev til kommunerne gør ministeren det klart, at vandløbene skal kunne anvendes til vandafledning, dog under hensyntagen til miljøet.

Oversvømmelse kan udløse erstatning

Kommunerne vil normalt være erstatningspligtige over for landmænd og andre lodsejere, der lider tab på grund af oversvømmelse, hvis kommunerne forsømmer deres ansvar for grødeskæring i vandløb.

- Vi skal følge med i klimaforandringerne for at undgå oversvømmelser. Derfor skal kommunerne bidrage til en afvanding, der kommer de stigende nedbørsmængder til livs, så landmændene ikke lider tab, siger Eva Kjer Hansen.

Når planter i og omkring vandløbet vokser sig større, afleder vandløbet gradvist mindre og mindre vand, hvis det ikke renses.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.