Skovplan for Midtjylland – nu med ulv

16-11-2015

For første gang indgår ulve i en af Naturstyrelsens driftsplaner.

Hjemmevandt. Ulv fotograferet på skovvej i en midtjysk skov. Foto: Naturstyrelsen og Naturhistorisk Museum.

Hvis ulve i midtjyske statsskove skulle få unger, skal der tages hensyn til det. Det kan betyde, at orienteringsløbere, jægere og skovningsmaskiner må ledes uden om ulvefamiliens tilholdssted for at sikre, at dyrene får fred og ro i yngleperioden.

Det fremgår af Naturstyrelsens nye plan for driften af de midtjyske statsskove. Det er første gang, at en driftsplan indeholder retningslinjer for omgang med ulve i danske skove. Man har for eksempel ændret jagtformen i Nørlund Plantage, hvor man forventer, at der skal tages hensyn til ulvefamilier. Derudover skal orienteringsløb og andre større friluftsaktiviteter fremover planlægges, så de ikke foregår i yngletiden. 

- Med de mange ulveobservationer i Midtjylland er det naturligt, at vi tager ulven med i planlægningen af vores arbejde, når vi kigger 15 år frem. Det er jo sandsynligt, at de får unger på et tidspunkt, og så skal vi være klar til at skærme ulvene for forstyrrelser. Det er vi forpligtet til ifølge habitatdirektivet, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen i Midtjylland.

Læs hele driftsplanen for Midtjylland

I øjeblikket er der størst chance for, at ulve vil slå sig ned og yngle i Feldborg Nørreskov, Feldborg Sønderskov, Kompedal Plantage, Gludsted Plantage, Nørlund Plantage, Palsgård Skov og Søby Brunkulsleje. Her er der både store uforstyrrede skove og sammenhængende heder med mange byttedyr for ulven, som primært lever af råvildt.

Planen for de næste 15 års drift af statsskovene handler især om at forvandle ensartede plantager til rige og varierede skove. Naturstyrelsen vil lave flere lysninger og plante eg, bøg og birk, hvor der før kun voksede grantræer. Og så skal der værnes om de store gamle træer, så de kan blive levesteder for mosser, laver, svampe, insekter og fugle.

 

Læs mere om ulv i artsleksikonnet

  

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.