Naturstyrelsen deles i to

01-10-2015

Regeringen har i dag lanceret sin plan for udflytning af statslige arbejdspladser fra København.

Naturstyrelsen er omfattet af regeringens plan og vil bidrage med udflytning af cirka 100 arbejdspladser fra København til Randbøl Hede, Augustenborg og Lemvig.

Det vil ske på følgende måder:

Naturstyrelsen deles op i to næsten lige store styrelser.

Den ene styrelse fortsætter under navnet Naturstyrelsen. Dens opgave bliver at drive Miljø- og Fødevareministeriets skove og naturområder – i alt godt 200.000 hektar.

Naturstyrelsen får hovedsæde i Randbøl ved Vejle, og der flyttes cirka 67 medarbejdere fra København, primært stabsfunktioner. Naturstyrelsen får ansvaret for de nuværende 18 decentrale enheder med skovridere i spidsen.

Der bliver oprettet en ny styrelse for Vand- og Naturforvaltning. Den får hovedsæde i København med godt 300 medarbejdere. Dens arbejdsområder bliver primært ministerbetjening, politikudvikling, overvågning og alle myndighedsopgaver, som Naturstyrelsen løser i dag. Den ny styrelse får desuden cirka 250 medarbejdere, der beskæftiger sig med overvågning og grundvandskortlægning – og andre myndighedsopgaver, der løses rundt om i landet, f.eks. skovlovssager.

Naturstyrelsen afgiver strand- og klitsager og ansvar for oversvømmelsesdirektivet til Kystdirektoratet i Lemvig. Der bliver derfor flyttet cirka 15 medarbejdere til Lemvig.

Miljøministeriets Personale Administration, som vil komme til at høre under Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, flytter til Augustenborg. Det samme gør et antal medarbejdere fra Tilskud og Projekter, som sagsbehandler på tilskudsadministration. I alt flytter 22 medarbejdere til Augustenborg.

Den nye organisation og de øvrige ændringer vil blive ført ud i livet så hurtigt som muligt.