Søg om penge fra skydebanepuljen nu

29-09-2015

Der er stadig midler at søge fra årets skydebanepulje, hvis den lokale flugtskydebane trænger til en kærlig hånd.

Pulje. Foreninger kan få hjælp til vedligeholdelse af skydebaner. Foto: Colorbox.

Naturstyrelsen har valgt at forlænge fristen til at søge om tilskud fra skydebanepuljen fra 1. oktober til 1. november. Tilskuddet kan søges af alle jagtforeninger, og pengene kan eksempelvis bruges til køb og installation af kastemaskiner til lerduer, støjskærme og bygninger til forskellige tekniske installationer.

-Med kravet om at skulle bestå en haglskydeprøve for at få jagttegn, så er der behov for at øge kapaciteten på flugtskydebanerne. Der er stadig penge tilbage i tilskudspuljen for 2016, selvom der er afsat et ekstaordinært stort beløb for at tilgodese det forventede øgede behov. Nu giver vi jagtforeningerne en ekstra måned til at få færdiggjort ansøgningerne, siger forstfuldmægtig Jacob Friis, Naturstyrelsen.

Skydebanepuljen finansieres af jagtegnsmidlerne. For 2016 er der afsat i alt 2,5 millioner kroner, som ikke kan overføres til næste års pulje.

Søg om tilskud her