Træhandel meldt til politiet

20-04-2016

For første gang har Naturstyrelsen meldt en virksomhed for ikke at sikre sig, at importeret træ er lovligt fældet.

Illegalt. Ulovlig træfælding og skovrydning ødelægger naturen. Foto: Colourbox.

Naturstyrelsen har politianmeldt en virksomhed for brud på reglerne i EU’s tømmerforordning.  Det er første gang, at en dansk virksomhed politianmeldes efter disse bestemmelser, der skal beskytte verdens skove mod skovrydninger og ødelæggelse af biodiversiteten.

Virksomheden har ifølge Naturstyrelsen brudt tømmerforordningens såkaldte EUTR-regler, der skal forhindre ulovlig skovhugst. Reglerne kræver, at virksomheder, der importerer træ fra lande udenfor EU, systematisk vurderer og minimerer risikoen for, at det importerede træ er ulovligt fældet.

Naturstyrelsen konstaterede i august 2015 på et varslet tilsyn, at virksomheden ikke kendte EUTR-reglerne og dermed heller ikke havde et system til at minimere risikoen for import af ulovligt fældet træ. Naturstyrelsen udstedte i oktober 2015 et påbud til virksomheden om at efterleve tømmerforordningen.

Politianmeldelsen kommer efter, at Naturstyrelsen på et nyt kontrolbesøg i januar 2016 fortsat fandt, at virksomheden stadig ikke arbejder systematisk med at beskytte sig mod ulovligt fældet træ.

Naturstyrelsen vurderer Indien og Indonesien, som virksomheden har importeret træprodukterne fra, som såkaldte højrisikolande. Virksomheder, der køber træ fra disse lande bør udvise ekstra agtpågivenhed.

Straframmen for brud på EUTR’s regler er ifølge den danske lovgivning bøde og fængsel i op til et år. EUTR-reglerne om handel med træ trådte i kraft for tre år siden. 

Læs mere om ulovligt træ

 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.