Fyn får nyt fugleparadis efter orkan

29-08-2016

På øen Vigelsø i Odense Fjord er Naturstyrelsen ved at genskabe nye strandenge til gavn for sjældne fugle og planter. Orkanen Bodil ødelagde den gamle strandeng.

Spisekammer. Grågæs søger føde på Vigelsøs strandenge inden orkanen. Foto: Lars Gundersen.

Netop nu er fire store maskiner i gang med at fylde tusindvis af vognlæs jord ud på lavt vand ved den lille ø Vigelsø i bunden af Odense Fjord. Dag for dag vokser et lavt landområde op af vandet, som i løbet af få år vil udvikle sig til naturlige strandenge, hvor fugle som klyder og terner kan yngle.

-Det er første gang nogensinde, at Naturstyrelsen laver nye strandenge på denne måde. Tidligere projekter har alene genoprettet naturen på eksisterende strandenge eller tidligere landbrugsarealer. Her på Vigelsø genskaber vi nye strandenge helt fra bunden, siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen fra Naturstyrelsen Fyn.

At det overhovedet er nødvendigt at lave nye strandenge på Vigelsø skyldes, at de gamle strandenge blev ødelagt af orkanen Bodil i december 2013. De gamle strandenge var udpeget som beskyttet natur, og Naturstyrelsen var forpligtet til at opretholde de gamle eller om nødvendigt lave nye.

Menneskeskabte strandenge er mere naturlige

Jorden til de nye strandenge kommer fra nogle lave bakker langs kysten, som nu bliver gravet lavere. Fremover vil havet også her skylle ind over med mellemrum, og med tiden vil der udvikles fuglevenlige strandenge med karakteristiske strandengsplanter som kveller og strandannelgræs.

- De nye strandenge bliver faktisk mere naturlige end de gamle, fordi de gamle strandenge var omkranset af diger, indtil orkanen ødelagde dem. Fremover vil havet frit kunne skylle ind over strandengene ved højvande, og det er helt naturligt for rigtige strandenge, fortæller Vibeke Lindberg Birkelund.

Anlægsarbejdet på Vigelsø forventes at være færdigt i slutningen af oktober.

Læs mere om Vigelsø

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.