Møde om statslig skovrejsning ved Ringkøbing

31-08-2016

Naturstyrelsen inviterer til et offentligt orienteringsmøde om et større skovrejsningsprojekt øst for Ringkøbing.

I et tæt samarbejde vil Naturstyrelsen, Ringkøbing-Skjern Kommune og vandindvindingsselskabet Tranmosen I/S arbejde for at etablere et nyt bynært skovområde ved Ringkøbing. De nye skovarealer skal dels give bedre muligheder for friluftslivet og naturen, og dels beskytte de betydelige grundvandsinteresser som findes i området.

Læs mere om statslig skovrejsning her

Projektområdet ligger mellem Novej og Herningvej i tilknytning til den offentlige skov Femhøjsande.

Projektet baserer sig på frivillighed, og er således helt afhængig af, at lodsejerne i området vil sælge jord til projektet.

Der indbydes hermed til borgermøde, hvor projektet vil blive præsenteret

torsdag den 8. september kl. 19.00 på Hotel Fjordgaarden, Vesterkær 28, Ringkøbing.

Naturstyrelsen er vært ved en kop kaffe m. brød.

Eventuelle spørgsmål til skovfoged Christian Hollesen - - 40 20 71 40