Fæld et invasivt juletræ og hjælp naturen

17-12-2016

Vil du have et gratis juletræ og samtidig bekæmpe invasive arter? Så kan du nu fælde bjergfyr på Vangså Hede i Thy. Bliver forsøget en succes, vil Naturstyrelsen udbrede ordningen næste år.

Det er tid til at finde et juletræ og til at få det pyntet fint op til jul. Så hvorfor ikke hjælpe naturen samtidigt? Det er tanken bag et nyt koncept, hvor man på udvalgte heder gerne må fælde bjergfyr, der er en invasiv art.

- Bjergfyr spreder sig udover heden, hvis ikke vi gør noget. Derfor er det en vigtig del af vores naturpleje at fjerne fyrretræer, så heden ikke gror til i skov. Er der nogen, der gerne vil have et lidt alternativt juletræ og samtidig hjælpe naturen, så må man gerne tage saven med på heden på udvalgte steder og tage en bjergfyr med hjem, siger Ditte Svendsen, der er skovrider i Thy.

I første omgang begrænser tilbuddet om et gratis juletræ sig til Vangså Hede, der ligger syd for Klitmøller i Thy. Bliver forsøget en succes, vil Naturstyrelsen udbrede ordningen næste år. Flere af de jyske heder har for et par hundrede år siden været tilplantet i skov, og flere steder har man foretaget større rydninger for at genskabe hederne. 

- På hederne findes der nogle helt særlige arter af mosser, laver, insekter, sommerfugle, fugle og blomster, og de vil forsvinde, hvis ikke vi gør noget for at holde hederne som heder. Det kræver, at vi løbende holder fyrretræerne i skak, siger Ditte Svendsen.

Udover at fjerne fyrretræer består en stor del af hedeplejen i at holde vegetationen lav ved græsning, slåning og ved afbrænding.

Se i Miljøstyrelsens artsleksikon, hvordan du kan kende en bjergfyr.

Find Naturstyrelsens digitale guide til klitplantagerne ved Vandet Sø, som Vangså Hede er en del af.

 

Her må du fælde bjergfyr: 

undefined

Figur 1. Kortoversigt over Vangså Hede, hvor den sydøstlige del er til rådighed for glade juletræsfældere.

 

undefined

Figur 2. Vangså Hede ligger syd for Klitmøller i Thy.