Forskere skal rådgive om biodiversitetsskov

19-12-2016

Et rådgivende forum af forskere bliver taget med på råd, når der i de kommende år skal udlægges urørt skov og anden biodiversitetsskov i statsskovene som en del af Aftalen om Naturpakken.

Aftalen om Naturpakken indebærer udlægning af et større statslige skovareal, så der samlet set er mindst 25.000 ha statslig og privat biodiversitetsskov, herunder urørt skov. Statslige skovarealer på størrelse med godt to gange Gribskov skal i de kommende år forvaltes for at give dyr og planter nye og bedre levevilkår. Det skal ske på baggrund af den nyeste forskning, og derfor er der nu blevet udpeget et rådgivende forum, der skal rådgive Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med udpegningen af de i alt 13.300 hektar urørt skov og anden biodiversitetsskov.

Det rådgivende forum mødes for første gang i dag med Naturstyrelsen og består af seks forskere fra Københavns Universitet, Aarhus Universitet og GEUS.

- Med Naturpakken har vi lagt op til en af de største indsatser for biodiversiteten i de danske skove nogensinde. Forskerne bliver taget med på råd for at sikre, at udpegningen hviler på et solidt fundament af viden. Det er afgørende, at det er områder, der er værdifulde for dyre- og plantelivet, der bliver udlagt som urørt skov, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Forskerne skal rådgive Naturstyrelsen forud for udpegningen, ligesom de bliver taget med på råd i forbindelse med, at der skal udarbejdes overordnede retningslinjer for forvaltningen af de udpegede skove.

Udpegningen sker i 2017

Naturstyrelsen går nu i gang med at kortlægge, hvilke områder der egner sig bedst til at blive udlagt som urørt skov og anden biodiversitetsskov. Kortlægningen er færdig inden udgangen af 2017.

- Regeringen arbejder for at standse tilbagegangen i biodiversitet. Før vi kan udlægge urørt skov, er vi nødt til at vide, hvor de sjældne arter er, eller hvor der er det største potentiale for at skabe levesteder for arterne. Det arbejde skal gøres grundigt og tager tid. Til gengæld kommer Naturpakken til at give varige resultater til gavn for naturen og de generationer, der kommer efter os, siger Esben Lunde Larsen.

Ud over inddragelse af forskerne får Skovrådet og de grønne organisationer også mulighed for at komme med input. Når der skal laves konkrete planer for de enkelte områder med urørt skov og anden biodiversitetsskov, bliver danskerne også hørt. Samlet set vil 20 procent af statsskovene være udlagt som urørt skov og anden biodiversitetsskov, når Naturpakken er fuldt udrullet.

Det rådgivende forum består af

  • Seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE), Aarhus Universitet.
  • Professor Inger Kappel Schmidt, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
  • Professor Carsten Rahbek, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Københavns Universitet.
  • Seniorrådgiver Peter Friis Møller, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.
  • Professor Niels Strange, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet.
  • Lektor Hans Henrik Bruun, Biologisk Institut, Københavns Universitet.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Malene Kristensen

Pressesekretær
Miljø- og Fødevareministeriet

Mads Jensen

Kontorchef
Naturstyrelsen