Ny fredning af naturklenodie på Møn

12-12-2016

Den nye fredning åbner for, at kvæg og heste kan græsse i Ulvshale Skov.

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har 9. december besluttet at frede Ulvshale Skov på Møn. Hermed imødekommer Fredningsnævnet Styrelse for Vand og Naturforvaltnings fredningsforslag.

Fredningen af Ulvshale Skov tillader som noget nyt kvæg og heste i skoven. Dyrenes færden og græsning skal skabe nye lysninger i skoven. Forandringerne vil gavne sjældne insekter som stor kærguldsmed, padden stor vandsalamander og træarten tarmvridrøn.

- Den nye fredning betyder, at vi nu endelig kan pleje naturen bedst muligt. Samtidig kan vi udvikle områdets rekreative værdi, så borgerne får endnu beder muligheder for at opleve det naturskønne område, siger kontorchef Gertrud Knudsen fra Styrelse for Vand og Naturforvaltning.

Den nye fredning erstatter to fredninger fra 1929 og 1946, der hidtil har gjort det svært at pleje området, som er udpeget som et værdifuldt Natura 2000-område.

Sjældne dyr får ny pleje

På Ulvshale findes arter og naturtyper, som ellers er meget sjældne i Sydøstdanmark, fx naturtyperne stilkegekrat, klithede og enebærklit. Det er natur, som er opstået gennem århundreders ekstensiv græsningsdrift, og ønsket er at genoptage denne drift i den vestlige del af skoven.

- Vi ser frem til at pleje Ulvshale Skov med græssende dyr. Dyrene vil skabe ny lysninger, og det vil give nye levesteder for de mange sjældne dyr og planter i Ulvshale Skov, siger skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen Storstrøm.

Ulvshale Skov ejes af Miljø- og Fødevareministeriet, og Naturstyrelsen forvalter området. Den kommende skovhegning samt en række indsatser til gavn for naturen på Ulvshale, som allerede er udført, realiseres med støtte fra 15. Juni Fonden. I 2017 finansierer fonden tillige undersøgelser af de sjældne arter i området.