Sjældne tudser får nye vandhuller

02-12-2016

Over 100 nye vandhuller skal give strandtudsen og andre sjældne arter bedre levesteder.

Strandtudsen i sit rette miljø ved kysten. Foto: Naturstyrelsen.

I den kommende tid beriges naturen langs kysterne med mere end 100 nye vandhuller. Målet er især at give den sjældne og truede strandtudse flere levesteder, men også andre fredede dyr som grønbroget tudse, spidssnudet frø, flere arter af salamandre og mange vadefugle vil få gavn af de mange vandhuller.

Naturstyrelsen, Nationalpark Vadehavet og Nationalpark Thy står for at grave vandhullerne. De fleste anlægges ved den jyske vestkyst, men der kommer også nye vandhuller på Sydlangeland, Nordfyn syd for Æbelø, Kalvebod Fælled på Amager og ved Vordingborg.

- De mange nye vandhuller giver strandtudsen bedre mulighed for at sprede sig. Tidligere søgte mange strandtudser forgæves efter vandhuller at yngle i, fordi mange vandhuller var drænet væk eller groet til. Nu forbedrer vi oddsene markant for, at strandtudser på vandring finder nye levesteder, siger biolog Annette Strøm Jacobsen fra Naturstyrelsen på Fyn.

Strandtudsen er helt speciel ved, at den som den eneste tudse ikke kan hoppe. Til gengæld er den god til at gå og løbe, og på den måde kan den bevæge sig flere kilometer over land, når den søger efter ynglesteder og føde. Fugle kan også sprede strandtudser til nye vandhuller, når strandtudsens æg hænger fast i fuglenes fjer.

 - I dag findes strandtudsen heldigvis flere steder i vadehavsområdet, og da vi har et ansvar for arten som en særlig del af biodiversiteten, forsøger vi med omkring 50 nye levesteder at binde de små bestande sammen og sikre artens spredningsmuligheder i nationalparken, fortæller projektkoordinator John Frikke fra Nationalpark Vadehavet.

Allerede næste sommer forventer Naturstyrelsen, at der kan blive klækket mange små strandtudser i en del af de nye vandhuller langs kysterne. Men vil man høre strandtudsen kvække, må man vente i yderligere fire-fem år, for så længe er den sjældne tudse om at blive kønsmoden.

Læs mere om strandtudsen i artsleksikonet