Der går fisk i trækronerne

02-02-2016

Naturstyrelsen fælder træer ud i Silkeborgsøerne for at give småfisk et sted at skjule sig.

Vuggestue. Nyklækkede fisk kan skjule sig i træernes grene. Foto: Naturstyrelsen.

Når glubske aborrer går til angreb, skal geddens fiskeyngel ikke længere lede forgæves efter et sted at skjule sig. De skal i stedet kunne søge skjul i de fældede træers labyrint af grene og kviste og dermed undgå at blive spist.

Naturstyrelsen har netop fældet en håndfuld birke og elletræer ud i Silkeborgsøerne ved Svejbæk. Den utraditionelle træfældning er led i et forsøg med DTU Aqua og de lokale sportsfiskere. Hvis flere gedder overlever, vil det både gavne søens økosystem og glæde mange lystfiskere.

- Geddernes yngel savner gode gemmesteder, hvor småfiskene kan være i fred. Resultatet er, at søens økosystem kommer ud af balance, fordi for få gedder vokser sig store. Det håber vi at lave en slags gedde-børnehaver i trækronerne, forklarer projektleder Anne Gro Thomsen fra Naturstyrelsen i Søhøjlandet.

Problemet med manglende skjulesteder er især knyttet til søer, hvor vandstanden som i Silkeborgsøerne kunstigt holdes i samme højde hele året. I disse søer mangler nemlig ofte vandplanter langs bredden, hvor småfiskene normalt gemmer sig.

Når fiskeynglen til april bliver klækket til april, tæller DTU Aqua fiskene i trækronerne for at se, om træerne har den ønskede effekt.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.