Eva Kjer: Mikroplast hører ikke til i naturen

18-01-2016

Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen besøger i dag mandag 18. januar Vejle Spildevand, der netop har sat gang i et forsøg, der skal fjerne mikroplast fra spildevandet.

Når mikroplast og andet plastmateriale fra blandt andet tøj, maling og bildæk finder vej til vandmiljøet og til sidst ender i fødekæden, er der en risiko for, at plasten ophobes i dyr og mennesker. Nu skal et nyt forsøg på rensningsanlægget Vejle Spildevand rense en del af spildevandet fra lokalområdet for mikroplast.

Firmaet KD Group, der står bag forsøget, har udviklet et membranfilter ved at sammensætte kendte teknologier på en ny måde. Pilotprojektet undersøger, hvor meget mikroplast membranfilteret kan tilbageholde. Forsøget blev sat i gang i begyndelsen af januar 2016 og varer i tre måneder. Efter planen skal der udtages analyser hver 14. dag.

- Mikroplast hører på ingen måde hjemme i naturen, og vi skal begrænse spredningen af mikroplast, så den ikke ender i vandmiljøet og fødekæden. Én af løsningerne kan være at rense spildevandet for mikroplast. Lykkes forsøget i Vejle, er det et skridt i den rigtige retning, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.  

Regeringen har afsat i alt 110 mio. kroner på finansloven for 2016 til udvikling af miljøteknologi (de såkaldte MUDP-midler), der blandt andet kan gå til virksomheder, der har fokus på at fjerne mikroplast i spildevand. Projektet i Vejle har ikke modtaget MUDP-midler, men i 2015 har to projekter om rensning af spildevand for mikroplast fået støtte under MUDP.

Forskere fra den amerikanske forskningsinstitution Massachusetts Institute of Technology (MIT) følger forsøget i Vejle, mens det rådgivende ingeniørfirma Envidan hjælper med dokumentationen.

Læs mere om MUDP-projekterne 

Miljøteknologi rummer vækstpotentiale  

På et vandtopmøde for et år siden vedtog det daværende miljøministerium og vandbranchen en vandvision, der har som mål at fordoble eksporten af dansk vandteknologi i 2025. Fordobles eksporten vil det ifølge sektoren betyde 3-4.000 nye danske job. Netop spildevandsløsninger og nye rensemetoder er nogle af de miljøteknologiske løsninger, der rummer et stort eksport- og vækstpotentiale.

- Vi skal udnytte de kompetencer, vi har i Danmark, når det gælder vandteknologiske løsninger. Mange danske virksomheder ligger i front, når det gælder udvikling af ny teknologi, der kan eksporteres til udlandet, og det arbejde støtter regeringen op om, siger Eva Kjer Hansen.  

I slutningen af 2015 udgav Miljøstyrelsen en rapport, der viste, at 99 procent af den mikroplast, der udledes til vandmiljøet, stammer fra eksempelvis slid på bildæk og skosåler, tøjvask og rester fra maling m.v.

Læs Miljø- og Fødevareministeriets nyhed om rapporten 

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Mikkel Hall

Funktionsleder
Vandforsyning

Yderligere oplysninger:

Jeanette Løv Rasmussen

Pressesekretær
Miljø- og Fødevareministeriet, departementet