Kystfugle får fred til at yngle

12-01-2016

Strammere færdselsregler i fire vildtreservater.

Fred. Klyden får fremover mere ro til at yngle. Foto: Colourbox.

Sjældne fuglearter skal have fred til at få deres unger på vingerne. Havterner, dværgterner og klyde er blandt de kystfugle, der nu bliver beskyttet bedre på deres ynglesteder. Der bliver adgangsforbud i yngletiden til fire holme og landtanger, hvor fuglene ruger. Og færdsel på havet skal holde en afstand på 50 meter til strandkanten på disse yngelsteder.

Det fremgår af Naturstyrelsens nye bekendtgørelser for vildtreservaterne Voerså-Stensnæs ved Frederikshavn og Basnæs Nor, Holsteinborg Nor og Helleholm Vejle i Sydvestsjælland. 

- Det kan være skæbnesvangert, hvis menneskers færdsel skræmmer fuglene væk fra deres reder. Fuglene bruger kostbar energi på at lette, og mens de er væk fra rederne, kan måger og mink plyndre reden for æg og unger. Den risiko bliver mindre nu, hvor der bliver mere fred omkring rederne, siger forstfuldmægtig Jens Skovager Østergaard fra Naturstyrelsen.

I områderne Basnæs Nor, Holsteinborg Nor og Helleholm Vejle bliver områderne, hvor man må wind- og kitesurfe mindre - også uden for yngletiden. Det giver blandt andet terner, gæs og svømmeænder ro til at hvile ud og søge føde hele året.

De fire reservatbekendtgørelser er de første i en række på knap 15, der følger op på anbefalingerne fra de statslige Natura 2000-planer.

Læs de nye bekendtgørelser:

Basnæs Nor Vildtreservat

Helleholm Vejle Vildtreservat

Holsteinborg Nor Vildtreservat

Voerså-Stensnæs Vildtreservat

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.