Regeringen skyder Naturpakke i gang med skovtur

15-01-2016

Arbejdet med regeringens naturpakke gik for alvor i gang i dag, da miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen var på besøg i et stykke urørt skov ved Kolding.

Urørt. Statsministeren og miljø- og fødevareministeren så i dag på urørt skov. Foto: Lillan Clemmensen.

En femtedel af de danske planter og dyr er i fare for at forsvinde. For at få mere mangfoldighed i den danske natur vil regeringen lancere en Naturpakke.

Som startskud besøgte miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen i dag Fovslet Skov ved Kolding sammen med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Tidligere blev der fældet og solgt træ fra hele skoven, men siden år 2000 har dele af den været udlagt som urørt skov.

- Vi skal have flere dyre- og plantearter, og de skal trives bedre i Danmark. Det vil vi blandt andet opnå ved at udlægge mere urørt skov. Derfor har vi i dag set, hvordan skov ser ud efter 15 år som ”urørt skov”. Efter skoven har fået fred fra motorsaven, er væltede træer blevet til levested for biller, svampe og insekter, som tiltrækker fugle. Og om 100 år er det en endnu mere spændende skov med rige muligheder for dyr og planter, siger Eva Kjer Hansen.

Regeringen vil nu kortlægge, hvilke skove der er egnet til biodiversitetsformål som urørt skov, fordi nogle skove har større potentiale end andre. Desuden skal det afklares, hvilken naturpleje der skal foregå i de urørte skove. Der kan ofte opnås mere biodiversitet, hvis de for eksempel bliver afgræsset.

Minister efterlyser input

Ud over mere biodiversitet vil regeringen i Naturpakken også lægge vægt på flere tilbud om friluftsliv i naturen, og miljø- og fødevareministeren efterlyser derfor danskernes input.

- I dag er der 110 millioner besøg årligt i den danske natur. Men det er ikke alle, der bruger naturen lige meget. Jeg vil gerne høre danskernes idéer til, hvordan endnu flere kan få glæde af alle de oplevelser, naturen byder på. Hvad enten de bruger den som motionscenter, legeplads eller nyder vores naturperler, siger Eva Kjer Hansen.

Hun holder derfor naturtræf i Stenderup Midtskov ved Kolding på mandag 18. januar kl. 14.00-16.00 og Dyrehaven nord for København søndag 24. januar kl. 15.00-17.00, hvor alle kan komme forbi og møde ministeren. Derudover kan man komme med input på ministeriets facebookside.

Hvad er urørt skov i Fovslet Skov?

Den urørte del af Fovslet Skov er forvaltet efter Naturskovsstrategiens principper om urørt skov (1994). Det vil sige, at den fra et angivet tidspunkt har været fri for ”kulturindgreb” som:

-         Skovhugst

-         Færdsel med maskiner

-         Sprøjtning, gødskning og jordbearbejdning

-         Fjernelse af træer og dødt ved

Det har dog været tilladt at tilstoppe grøfter for at opnå flere vådområder, og der har været fri adgang for offentligheden.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Lillan Clemmensen

Pressesekretær
Miljø- og Fødevareministeriet

Peter Ilsøe

Vicedirektør
Naturstyrelsen