Vær med til at passe på tudser og firben

29-01-2016

Tre nye forvaltningsplaner vejleder om, hvordan man skaber bedre levevilkår for grønbroget tudse, strandtudse og markfirben.

Sjældenhed. Grønbroget tudse er beskrevet i forvaltningsplanerne. Foto: Kurt Jørgensen.

Naturstyrelsen fremlægger nye forvaltningsplaner, der vejleder om grønbroget tudse, strandtudse og markfirben, de tre arters tilstand, og hvordan man bedst passer på deres levesteder, så arterne vil yngle og trives.

Både tudser og firben er opført på den såkaldte bilag 4-liste (Habitatdirektivets bilag IV), der omfatter nogle af de arter i EU-landene, der har brug for hjælp.

-Vi har en række sjældne dyr og planter i Danmark, som er helt særegne i Europa. Nu stiller vi forvaltningsplaner for disse tre arter til rådighed, så blandt andet lodsejere kan få vejledning i, hvordan man kan skabe bedre levesteder for arterne og være med til at beskytte dem, siger kontorchef Mette Marcker Christiansen.

Naturstyrelsen har tidligere udarbejdet forvaltningsplaner for en lang række arter som for eksempel syvsoveren hasselmus, danske flagermus og hoppemusen birkemus.

Formålet med en forvaltningsplan er at beskrive arternes tilstand, hvad man kan gøre for at skabe bedre levebetingelser for dem, og hvordan arterne kan beskyttes fremadrettet.

Læs forvaltningsplan for grønbroget tudse og mere om arten i artsleksikonet 

Læs forvaltningsplan for markfirben og mere om arten i artsleksikonet 

Læs forvaltningsplan for strandtudse og mere om arten i artsleksikonet 

 

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.