Ulvshale Skov får bedre pleje med ny fredning

07-07-2016

Gamle fredninger forhindrer, at Naturstyrelsen kan sende køer på græs og skabe mere lysåben natur i Ulvshale Skov på Møn. Det skal ny fredning rette op på.

Attraktion. Ulvshale tiltrækker hvert år mange besøgende. Foto: Naturstyrelsen.

Ny fredning vil skabe bedre levevilkår for den sjældne guldsmed Stor kærguldsmed, Stor vandsalamander og træarten tarmvridrøn.

Det fremgår af et nyt fredningsforslag for Ulvshale Skov på Møn, som Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning netop har sendt til Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster. Forslaget erstatter to fredninger fra 1929 og 1946, der har gjort det svært at pleje området, som er udpeget som et værdifuldt Natura 2000-område.  

- I dag gør de nuværende fredninger det svært at passe på skoven og skabe mere lysåben natur. Vi vil gerne give mulighed for, at kvæg kan græsse i skoven, så der kan skabes et bedre samspil mellem vildtvoksende løvtræer og omkringliggende lysåbne arealer. Det vil være til stor gavn for en lang række arter og sjældne flagermus, padder og insekter, siger kontorchef Gertrud Knudsen, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 

Natura 2000-området omfatter sjældne naturtyper som strandvolde, egeskov og enebærklit og sårbare arter som for eksempel skæv vindelsnegl, stor vandsalamander, bredøret flagermus og stor kærguldsmed.

Ulvshaleområdet har nogle af landets mere sjældne egeskovsnaturtyper, hvor der er behov for, at vi kan skabe lys til egene. Og derfor må vi fælde træer, der skygger eller have køer, der græsser i skoven. Vi har modtaget fondsmidler fra 15.juni-fonden til at gennemføre tiltag, men kan ikke realisere dem med den gamle fredning, og det er ærgeligt, siger skovrider Claus Jespersen fra Naturstyrelsen.

Fredningsnævnet forventes at træffe afgørelse i efteråret 2016, hvorefter de nye plejetiltag vil blive en del af Naturstyrelsens naturpleje i området. Udover bedre pleje skal den nye fredning også sikre og udvikle områdets rekreative værdi, så borgerne fortsat kan benytte stier og spor og opleve det naturskønne område.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der ejer Ulvshale Skov, som Naturstyrelsen forvalter og plejer.

Læs forslaget til fredning af Ulvshale

Læs eller download Naturstyrelsens folder om Ulvshale Skov og Nyord 

 

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.