Ingen hindringer for at beskytte truede arter

16-03-2016

Østersølandenes plan for at beskytte dyrelivet i havet har Danmarks fulde opbakning. Men Danmark har sikret en valgmulighed, når man skal vælge beskyttelsen.

HELCOM. Danmark bakker om om beskyttelse af 69 arter i Østersøen. Foto: Colourbox.

Flere medier gentager i dag påstandene om, at Danmark i den baltiske organisation HELCOM har forhindret eller svækket mulighederne for at beskytte en række truede arter i Østersøen og Kattegat.

Det er ikke rigtigt.

Danmark bakker fuldt op om den plan, der skal beskytte 69 truede arter i Østersøen og Kattegat. Danmark har blot fået indført, at landene selv kan afgøre, om man vil beskytte arterne ved at udarbejde selvstændige handlingsplaner for hver enkelt af de 69 arter, eller om man vil beskytte arterne ved at frede og beskytte de områder i havet, hvor de lever - eller ville kunne leve.

Danmarks synspunkt er, at man beskytter de truede arter langt mere effektivt ved at beskytte deres levesteder fremfor at udarbejde handlingsplaner for hver enkelt art. Det er Danmarks generelle holdning til beskyttelse, og derfor har vi beskyttet flere naturområder i havet end noget andet land omkring Østersøen. I alt over 11.000 kvadratkilometer – HELCOM’s beskyttede områder, som i Danmark svarer til de såkaldte Natura 2000-områder.

Det danske synspunkt er, at det vil være dyrt og administrativt tungt at udarbejde 69 handlingsplaner for de enkelte arter, og efterfølgende vil dyrene være svære at finde og dermed også at overvåge. En indsats på deres levesteder er derfor langt det bedste for dyrene.

Det er heller ikke rigtigt, at Danmark har forhalet, blokeret eller nægtet andre dele af arbejdet med planen. Danmark tilsluttede sig allerede i 2013 den rødliste over 69 arter, som HELCOM er enige om er truede i Østersøen og Kattegat.

Det er rigtigt, at der ikke mødte danske embedsmænd op i arbejdsgrupperne undervejs. Danmark deltog i de overordnede grupper.

HELCOM består af ni Østersølande, Estland, Finland, Tyskland, Letland, Litauen, Polen, Rusland og Sverige og Den Europæiske Union.

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.

Yderligere oplysninger:

Helle Pilsgaard

Kontorchef
Naturbeskyttelse