Lad hjortens gevir ligge

12-03-2016

Kronhjorten smider geviret om foråret, men det er en dårlig idé at prøve at finde det.

undefined
Eftertragtet. De store gevirer bliver ofte indsamlet, og det stresser vildtet. Modelfoto: NST.

Mennesker, der indsamler gevirer, er et problem for de vilde kronhjorte. Gevirjægerne bevæger sig nemlig ofte ind i de tætte krat, hvor hjortene om dagen gemmer sig og hviler. Når hjortene forstyrres i deres skjul bliver de stressede, svækkede og mere sky.

Det oplyser Naturstyrelsens vildtkonsulenter i Blåvandshuk, Vestjylland og Thy. Netop i disse områder findes nogle af landets største bestande af kronvildt. Problemet med gevirjægere er størst i marts og april, hvor kronhjortene smider det gamle gevir, før et nyt vokser frem.

- Hjortene stresses af gevirjægere, der minutiøst gennemsøger skove og krat for at finde de store gevirer på jorden. De gennemtrawler krattet på kryds og tværs og bevæger sig frem på hjortenes dyrespor. Det giver en kæmpe uro, som skræmmer kronhjortene der, hvor de har mest brug for fred og ro, siger skovfoged Kim Klitsgaard fra Naturstyrelsen i Blåvandshuk.

Gevirjagt i tæt skov er ikke bare skadeligt for dyrene. Det er også forbudt. Ifølge reglerne i Naturbeskyttelsesloven tilhører hjortens gevirer nemlig grundejeren, som i statsskovene er Naturstyrelsen.  

Gevirer er desuden en værdifuld fødekilde for mus og andre gnavere, og et stort gevir vil normalt forsvinde i løbet af bare få måneder, hvis det ellers får lov at blive liggende i skovbunden til gavn for skovens dyr.

Læs mere om krondyr i artsleksikonet