Naturpakken - til kamp mod invasive arter

24-10-2016

Naturstyrelsen er gået til kamp mod endnu en invasiv art - glansbladet hæg

Opgravede glansbladet hæg langs Vandværksvej i Husby Klitplantage

Glansbladet hæg (Prunus serotina) er et nordamerikansk løvtræ/-busk i familie med kirsebær, der er indført til Danmark som prydplante.

Den er tidligere anvendt i skovbruget, hvor den har vokset villigt. Desværre lidt for villigt............

Problemet med glansbladet hæg er at den sår sig villigt bl.a. i løbvtræsbevoksninger - og fugle spreder den lille stenfrugt - og dermed nye træer - til bl.a. heder.

Naturstyrelsen Vestjylland har fået en bevilling fra regeringens Naturpakke til bekæmpelse af glansbladet hæg. Der anvendes flere forskellige metoder.

I Husby Klitplantage, hvor buskene ikke er så store, er planterne blevet gravet op med en lille gravemaskine. Det vil løser problemet med genvækst fra træer, der "bare" er skåret ned. 

 

Læs mere om glansbladet hæg her 

Læs mere om invasive arter her