Biologer jager DNA-spor fra sjælden vandbille

07-09-2016

I Holmegaard Moses sumpede vandhuller tager biologer nye metoder i brug for at finde et lille dyr.

På sporet. Mosevand bringes til laboratoriet, hvor det analyseres for DNA. Foto: Naturstyrelsen.

Lys skivevandkalv er en lille vandbille, der er svær at finde, hvis man kun har waders og fiskenet til hjælp. Derfor er Naturstyrelsen med til at udvikle en DNA-analyse, der kan gøre det nemmere at holde øje med dyret, der er meget sjælden i Danmark og har et af sine få levesteder i Holmegaard Mose på Sydsjælland.

- DNA-analysen vil forhåbentlig vise os, hvor den sjældne vandkalv lever i mosen. Den viden kan vi bruge til at prioritere vores pleje i mosen, så der kommer lys, varme og vand nok til de vandhuller, hvor vandkalven lever, siger biolog Torben Hviid fra Naturstyrelsen i Storstrøm.

Metoden med at lede efter sjældne dyrearters DNA har tidligere været afprøvet med succes i Danmark forbindelse med overvågning af blandt andet frøer og salamandere. Men det er første gang, at man prøver at bruge DNA til at kortlægge vandkalvens levesteder.

DNA-metoden er skånsom

Holmegaard Mose indeholder et væld af sarte planter og dyr. For dem er DNA-metoden også en fordel: 

- DNA-metoden meget skånsom, fordi vi ikke skal gennemtrawle vandhullerne for at finde selve vandkalven, men kan nøjes med at suge en vandprøve op. Samtidig kan vi vi undersøge en større del af mosen, fordi metoden er hurtigere end den traditionelle, hvor vi prøver at fange vandbillen med net, siger biolog Torben Hviid.

Vandprøverne fra Holmegaards Mose bliver den kommende tid analyseret, og resultaterne af undersøgelsen forventes sidst på året. Det er firmaet Amphi Consult, der i samarbede med Københavns Universitet har udviklet DNA-metoden med medfinansiering fra Innovationsfonden.

Læs mere om højmoseprojektet

 

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.