Naturstyrelsen får papir på bæredygtig biomasse

13-09-2016

Klimagevinsten ved at bruge flis fra statsskovene til biomasse er nu dokumenteret. Naturstyrelsen er som verdens første blevet SBP-certificeret som producent af flis.

Hver gang Naturstyrelsen leverer et ton flis som biomasse til et varmeværk, bliver der brugt mellem tre og ti liter diesel til at fælde træet, hugge det op, læsse det på lastbiler og transportere det.  Det betyder, at en gennemsnits husstand på et år udleder op mod fem ton CO2 mindre, hvis varmen kommer fra biomassen end fra et oliefyr.

På den baggrund er Naturstyrelsens produktion af flis nu blevet certificeret efter ordningen Sustainable Biomass Partnership (SBP), der blandt andet dokumenterer klimagevinsten ved biomassen.

”Driften af statsskovene skal ske med omtanke på naturen og klimaet. Vi kan nu vise, præcist hvor meget energi vi bruger på at producere flis, der bliver brugt til strøm og varme, og at det giver et grønt plus, ” siger skovrider Ole Livbjerg Klitgaard. 

Naturstyrelsen leverer biomasse i form af flis til en række danske varmeværker. På grundlag af en brancheaftale mellem Dansk Energi og Dansk Fjernvarme om at sikre at biomassen er bæredygtig produceret, har Naturstyrelsen fået produktionen af flis SBP-certificeret.

Flisen kommer blandt andet fra naturpleje af heder, moser og overdrev, hvor træerne bliver fældet, så naturområderne ikke gror til. Derudover er den et produkt, der fremkommer ved styrelsens naturnære skovdrift, f.eks. fra de mange nye skove, der er plantet i Danmark.

Statsskovene, som Naturstyrelsen forvalter, er i forvejen certificeret efter de to mest udbredte ordninger Forest Stewardship Council ® (FSC®-C006415) og Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Dermed lever skovdriften op til krav om, at der ikke må fældes for meget træ i forhold til, hvor meget nyt der vokser op. Samtidig skal skoven drives på en måde, som sikrer et varieret dyre- og planteliv.

Læs mere om certificeringen

Fakta om flis til biomasse

Naturstyrelsen skal i det kommende år levere godt 215.000 tons flis, der skal bruges som biomasse. Det svarer til den mængde energi, det kræver at opvarme cirka 32.000 husstande.

Energiindholdet i et ton træflis er ca. 10 GJ, hvilket svarer til ca. 280 liter diesel.

Nyhedsbrev

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.